Doporučení pro prevenci před nákazou virem COVID-19 pro klienty po míšním poranění

Covid-19 klient s míšní lézí

Vážení členové CZEPA a ostatní klienti po spinálním poranění,

jste skupinou naší společnosti, která je kromě seniorů více ohrožena na zdraví při onemocnění v důsledku koronavirové infekce. Jsou mezi vámi lidé, kteří v této době čelí různým zdravotním komplikacím a musí se chránit o to více. Není na místě podléhat panice, ale je nutné přísně a důsledně dodržovat  všechna preventivní opatření, která jsme se pokusili pro vás sepsat s využitím doporučení České  lékařské společnosti pro míšní léze ČLS JEP a informací Centra Paraple, o.p.s.:

Preventivní opatření a doporučení v rámci uspokojování fyziologických potřeb:

 • Pokud potřebujete asistenci při vyprazdňování močového měchýře a stolice, musí asistující osoba striktně dodržovat hygienická opatření,  používat ochranné rukavice a roušku, a to zvláště asistent či rodinný příslušník, který opouští domácnost. (inspiraci najdete na DVD Zásady péče…, viz. níže odkaz na CZEPA videa)
 • Pokud potřebujete asistenci při osobní hygieně, používejte raději tekuté mýdlo s desinfekcí (např. Dettol) než mýdlovou kostku. Asistent musí používat rukavice a roušku, na utření používejte každý pouze svůj vlastní ručník. To platí pro všechny osoby pohybující se po domácnosti.
 • Při osobní hygieně věnujte Vy i asistující osoba velkou pozornost  kontrole míst, náchylných k otlakům až dekubitům (sedací partie, boky, kotníky…). Pokud se objeví začervenání místa, ihned místo odlehčete a dodržujte pravidelné polohování.
 • Pokud potřebujete asistenci při pití a jedení, nepijte nápoje z láhve ani z plechového obalu,  kdy je pravděpodobné, že se napil nebo dotýkal obalu někdo jiný i v případě někoho blízkého. Používejte svou osobní lahev či sklenici a hrnek. Dodržujte pitný režim. Při zvýšené teplotě nezapomeňte zvýšit příjem tekutin.
 • Věnujte se zvýšené hygieně dýchacích cest, pokud nejste schopni dostatečně hlen vykašlat, věnujte se dechovým cvičením a vykašlávání s pomocí asistující osoby. Nezapomeňte častěji větrat a nekuřte.

Preventivní opatření a doporučení v rámci potřeb cítit se bezpečně a ve fyzické a psychické pohodě:

 • Doporučujeme redukovat kontakty s jinými lidmi na minimum. Využívejte proto k pomoci pokud možno jednoho asistenta či rodinného příslušníka, který maximálně dodržuje všechna preventivní doporučení (jak v domácím prostředí, tak venku). Aktivně žádejte všechny pečující a asistenty, aby během návštěvy používali roušku, při příchodu si myli a dezinfikovali ruce, stejně jako před každým úkonem, který s Vámi budou provádět.
 • Myjte a dezinfikujte pravidelně všechny povrchy, kterých se dotýkáte a používejte antibakteriální vlhčené ubrousky na dezinfekci  předmětů, které používáte (klávesnice, vypnutý mobilní telefon, obruče kol vozíku).
 • Instruujte všechny své blízké, přátele a pečovatele, aby Vás v případě jakýchkoliv příznaků onemocnění nenavštěvovali!  Proto si předem zajistěte náhradní asistenci pro případ, že onemocní člen rodiny, či jiná asistující osoba.
 • Mějte průběžně doma dostatek trvanlivých potravin, stejně tak jako toaletní papír a další hygienické pomůcky, jako jsou inkontinenční podložky, kalhotky  nebo katetry, které denně používáte. Zásadní je rovněž dostatek všech používaných léků. Využívejte služby dovozu potravin.
 • Pokud musíte nutně opustit domov, použijte primárně respirátor s označením FFP2 nebo FFP3, pokud jej nemáte, použijte alespoň jednorázovou, spíše ale textilní roušku či šátek, který po návratu domů vyperte. Minimálně jezděte MHD.
 • Zjistěte si předem od praktického lékaře nebo na internetu kontakt na spádovou hygienickou službu.
 • Navštěvujte zdravotnická zařízení pouze z vážných důvodů, nutnost vaší návštěvy konzultujte s lékařem, posoudí vážnost zdravotního problému a určí čas návštěvy s ohledem na minimalizaci přítomnosti osob v čekárně.
 • V případě, že na sobě pocítíte příznaky nákazy, volejte ihned hygienickou službu s informací, že jste imobilní, ať zajistí odběrovou sanitu, která přijede k Vám domů a provede odběr na přítomnost koronaviru.
 • Při lehkém průběhu onemocnění (teplota do 38 °C, pocit nachlazení, bolesti kloubů, občasný kašel) pro Vás bude lepší zůstat v domácím prostředí a užívat běžné léky tak jako u jiných typů viróz.
 • Při těžším průběhu onemocnění (zahlenění s obtížným odkašláním, dušnost, horečka nad 38 °C, malátnost) bude nutná hospitalizace na oddělení vyčleněném pro ošetřování pacientů s koronavirovou infekcí, kam Vás dopraví rychlá záchranná služba po zavolání na dispečink (1212). Neočekávejte specializované lůžko pro spinální pacienty a informujte ošetřující personál o vysokém riziku vzniku dekubitu a nutnosti polohovat střídavě na boky a záda každé tři hodiny.
 • Dodržujte zásady zdravého způsobu života, jezte zdravě, dodržujte pitný režim, věnujte se pohybové aktivitě v rámci domácí autorehabilitace, udržujte se ve fyzické i psychické kondici.
 • Snažte se udržovat si veselého ducha, nezapomeňte se smát, klidně i vtipům o koronaviru, pomůžete zvládnout možnou „ponorkovou nemoc“ a předejít konfliktním  situacím ve vaší domácnosti.  Využijte možnosti být nedobrovolně doma ke zpomalení našeho uspěchaného života. Stres a strach totiž potlačuje imunitní systém a ten nyní potřebujeme mít ve formě více než kdy jindy. Neostýchejte se v krizové situaci využít odborného poradenství psychologa nebo sociálních pracovníků CZEPA, Centra Paraple, ParaCENTRA Fenix.
 • Využívejte sociálních sítí k eliminaci pocitu sociální izolace, věnujte se ale i rodině, zvláště dětem a seniorům, kteří potřebují více Vás, ne sociální sítě.
 • Nejlepší prevencí je jednoznačně zodpovědná péče o sebe sama. Je to komplex všeho co děláme a jak se ke svému tělu chováme. Od uspokojování nejzákladnějších životních potřeb, jakými jsou stravování či výkon fyziologické potřeby, po péči o zdraví a psychickou pohodu.

Zdravotní stav můžete konzultovat na Spinální jednotce FN Motol na telefonu 224 439 207 nebo 224 439 253.

Informace o zásadách péče, prevenci zdravotních komplikací a o možnostech cvičení v domácím prostředí najdete na CZEPA TV, Paraple TV nebo na webu ČSML.

Obecné aktuální informace o koronaviru Covid-19 najdete:

Celostátní bezplatná informační linka  –  1212

Nonstop linka pro seniory na území celé České republiky: 840 111 122
Pražská nonstop linka Život 90: 800 160 166
(pro osamělé seniory, kterou mohou využívat i osoby s postižením – aktuální informace o situaci, v případě nutnosti možnost objednání potravin hygienických potřeb a léků, možnost upozornit na lidi v okolí, kteří by potřebovali pomoc)

Za CZEPA sepsala Zdeňka Faltýnková, specialista na spinální problematiku