Příběh se šťastným koncem: Vozíčkář je po náročných manévrech doma

vozickar

Příběh s šťastným koncem – pomoc České asociace paraplegiků – CZEPA s transportem vozíčkáře ze SRN do ČR v době nouzového stavu koronavirové epidemie.

Česká asociace paraplegiků – CZEPA, z.s. poskytuje pomoc lidem ochrnutým po poranění míchy. Dlouholetým klientem a členem asociace CZEPA je i muž z Prahy, Syřan s českým občanstvím, který je po úraze s poraněním páteře a míchy ochrnutý a pohybuje se pouze na elektrickém invalidním vozíku.

Klient kontaktoval sociální pracovnici asociace CZEPA 23. 3. 2020 s žádostí o pomoc při řešení transportu z Německa, kde byl t.č. na návštěvě u příbuzných. On i jeho manželka se cítili zdrávi, nevykazovali znaky infekčního onemocnění. V době nouzového stavu z důvodu koronavirové pandemie je přerušena mezistátní přeprava, čímž je transport klienta
a jeho manželky zpět do ČR komplikovaný.

V období 23. – 31. března sociální pracovnice asociace CZEPA pro klienta:

  • na českém zastupitelském úřadě v Berlíně (SRN) konzultovala možnost mimořádné přepravy českých občanů ze zahraničí – všechny vypravené spoje (do 25. 3.) byly bariérové – nejsou uzpůsobeny pro přepravu osoby se zdravotním postižením (návaznou přepravu od 27. 3. zajišťuje společnost RegioJet)
  • u dopravce RegioJet telefonicky konzultovala možnost mimořádné přepravy českých občanů ze zahraničí – všechny vypravené spoje jsou bariérové – nejsou uzpůsobeny pro přepravu osoby se zdravotním postižením.
  • na krizové lince Ministerstva zahraničních věcí ČR ověřovala průchodnost hraničních přechodů
  • u společnosti Cendis (Centrum dopravních informačních systému Ministerstva dopravy ČR) konzultovala možné trasy vlakové přepravy po přechodu na území ČR
  • u dopravce České dráhy opakovaně telefonicky konzultovala možnost přepravy na tratích (1) Česká Kubice/Domažlice – Praha a (2) Železná Ruda – Praha
  • poté, co byla dopravcem České dráhy klientova objednávka přepravy zamítnuta, žádala sociální pracovnice CZEPA písemně o mimořádnou pomoc formou individuálního řešení při přepravě vlakem (žádost o karanténní vyhrazení bezbariérového vlakového spoje), která byla z důvodu ochrany zdraví kontaktních/asistujících zaměstnanců společnosti zamítnuta
  • dále pracovnice CZEPA konzultovala u organizací zdravotně postižených (Asistovaná individuální přeprava OZP Plzeň, NRZP ČR) možnost individuální přepravy automobilem přizpůsobeným pro transport osob se zdravotním postižením – tato přeprava na území ČR z hranic do místa bydliště klienta se jevila jako jediná možná, překážkou pro klienta však byla cena 11–16 Kč/1 km, což by v celkové výši pro klienta znamenalo cenu v rozmezí 4–6 tisíc Kč, kterou nemá k dispozici, neboť je uznán invalidním bez nároku na výplatu invalidního důchodu
  • pomoc a úhradu nákladů přepravy nabídl Václav Krása, předseda NRZP ČR. Opakovanými intervencemi byla řešena individuální přeprava automobilem přizpůsobeným pro transport OZP, neboť spolupracující dopravci v danou chvíli neměli k dispozici potřebné ochranné pomůcky (zejména ochranný oblek)

Ještě ve chvíli, kdy se klient přepravoval na nástupní stanici německého nádraží, nebylo jasné, zda bude moci svou přepravu uskutečnit, zda pro něj bude doprava na území ČR zajištěna. Díky mimořádnému úsilí, spolupráci a ochotě oslovených se nakonec podařilo přepravu zorganizovat a zajistit.

Děkujeme za spolupráci všem zúčastněným, zejména Národní radě osob se zdravotním postižením ČR a přepravní službě HANDICAP – TRANSPORT, s.r.o.

Bc. Hana Sixtová
sociální pracovnice