Pomohli jsme … s péčí i se získáním vozíku

Také rodině se synem s poraněním mozku pomohla specialistka na spinální problematiku asociace CZEPA.

Zejména lidem s poraněním míchy a jejich blízkým je určena podpora asociace CZEPA. Pokud máme kapacitu, pomáháme i lidem s jiným tělesným postižením. To byl případ rodiny s těžce tělesně postiženým synem. Rodina řešila bezbariérovou úpravu prostředí, zajištění péče, vhodné kompenzační pomůcky. Když po letech potřebovali odbornou konzultaci pro získání vozíku, obrátili se opakovaně na specialistku na spinální problematiku Zdeňku Faltýnkovou.

„Ráda bych poděkovala CZEPA, z.s., jmenovitě Zdeňce Faltýnkové. Již podruhé nám velice pomohla. Poprvé před sedmi lety, kdy jsme organizovali domácí  péči pro syna, v té době byl ve vegetativním stavu. Požádali jsme CZEPU o konzultaci v domácím prostředí. Dostali jsme vyčerpávající informace o bezbariérovosti, o péči o kůži, správném polohování, o možnosti následných rehabilitací.

Nyní jsme žádali zdravotní pojišťovnu o nový odlehčený vozík. Spojili jsme se s technikem a paní Faltýnkovou, kteří vybrali a zaměřili vhodný vozík. Rehabilitační lékař vypsal potřebné dokumenty s odůvodněním  pro pojišťovnu. Pojišťovně toto odůvodnění nestačilo, vyžadovali ke každé součástce jednoznačnou medicínskou nezbytnost. Odůvodnění bezpečnosti, pohodlného sedu, stability, snazšího ovládání nestačilo. Rehabilitační lékař byl ochotný, ale lépe odůvodnit žádost neuměl. Požádala jsem opětovně paní Faltýnkovou, která doplnila požadované údaje.

Pojišťovna vozík schválila a po 7 měsících vyřizování je syn “mobilní”. Jsem přesvědčena, že bez pomoci paní Faltýnkové by pojišťovna vozík neschválila. Moc děkujeme.“ I.V.