Expertní skupina sociálních pracovníků – online setkání červen 2021

Expertní skupina sociálních pracovníků - červen 2021

Po dlouhé době covidových omezení se 14. června 2021 sešla většina z členů expertní skupiny sociálních pracovníků k online jednání. Po aktuálních novinkách z činnosti jednotlivých spinálních pracovišť (rehabilitační ústavy a neziskové organizace poskytující péči a služby lidem s poraněním míchy) byla diskutována aktuální legislativní témata: 

Novela zákona o sociálních službách, počátkem roku 2021 předložena v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR jako sněmovní tisk 1143 a 1144. Z důvodu hrozícího zdražení sociálních služeb a sloučení vybraných služeb proběhly demonstrace. V době jednání expertní skupiny novela čeká na 2. čtení v PSP, předložena je i řada novelizačních návrhů. Jednání je třeba bedlivě sledovat, ev. ve prospěch uživatelů intervenovat. 

Novela zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením (z. č. 329/2011 Sb.) projednání v PSP ČR i v Senátu, čeká se na vydání ve Sbírce zákonů. Očekávaná platnost od ledna 2022. Mezi zásadní změny patří stanovení konkrétních zdravotních stavů, u kterých při obnovení průkazu ZTP a ZTP/P nebude třeba nový posudek. Nově zavedena povinnost ÚP informovat držitele ZTP/P o plánovaném ukončení platnosti průkazu ve lhůtě 90 dnů předem.

V lednu 2021 skupina zástupců expertní skupiny online jednala se zástupci ÚP ČR a MPSV ČR o problematických legislativních tématech. Pro navazující jednání se zástupci ÚP a MPSV ČR – LPS expertní skupina zpracovala a odeslala písemné podklady k tématům lékařské posudkové služby. Materiál je aktuální, čekáme na přislíbený termín osobního jednání.

Pokud to epidemická situace dovolí, jsou členové expertní skupiny připraveni sejít se na podzim tohoto roku k osobnímu jednání.

Za asociaci CZEPA sociální pracovnice Hana Sixtová a Monika Kupková.

Zdroj foto: Gerd Altmann, Pixabay