Pomohli jsme… se získáním práce

Pomohli jsme... se získáním práce

Asociace CZEPA nabízí tréninkové zaměstnání, podporuje klienty při získání vhodné práce, poskytuje poradenství, edukuje zaměstnavatele i připomínkuje legislativu, která s tématem zaměstnávání souvisí.

„Po dlouhém a tehdy neúspěšném hledání činnosti, kterou bych vyplnil svůj čas, moje odhodlání na dlouhou dobu vyprchalo. Byl jsem doma a mou hlavní zábavou byly počítačové hry.“ Vladimír se k zapojení na trh práce rozhodl po dvaceti letech života na vozíku, dnes má kromě práce v projektu Hvězdný bazar vlastní rodinu a chystá se na pracovní stáž ve velké firmě. 

„Studovala jsem restaurování textilií na VŠCHT, následně pracovala jako restaurátorka a ráda bych se k tomu zase jednou vrátila.“ uvedla Petra, která po úraze krční páteře a míchy pokračuje v práci s textilem v rámci charitativního second handu Hvězdný bazar. 

„Obracím se na Vás s prosbou, protože v minulosti jste mi už hodně krát pomohla, za co jsem moc ráda, jestli by jste mi nepomohla s hledáním práce. V příloze zasílám svůj životopis. Jsem na vozíku ale ruce a hlava je zdravá :)“ napsala do CZEPA Alžbeta a po čase poradenských intervencí uvedla „Práci jsem sehnala přes vaše stránky pro firmu XY. Pracuji tam měsíc. Je to lehká administrativa.“

Vláďovi, který se také po úrazu páteře pohybuje pouze na vozíku, sociální pracovnice CZEPA pomohla smluvit schůzku se zaměstnavatelem a doprovodila ho na úvodní jednání. Překonal úvodní obavy z jednání i neznámého prostoru pracoviště a nabídku manuální práce v tiskárně přijal.  

Asociace CZEPA se tématem zaměstnávání zabývá z různých úhlů pohledu. 

  • Provozuje tréninkové zaměstnání pro vozíčkáře ve dvou pražských provozovnách second-handu Hvězdný bazar (a nemyslete si, že je to práce jen pro „Pražáky“ – do hlavního města za prací dojíždějí i zaměstnanci z Kladna, Žatce či Chrudimi).
  • Zaměstnavatele, kteří nabízejí práci pro osoby se zdravotním postižením, edukuje o potřebách podmínek pracovních míst pro cílovou skupinu, propaguje jejich nabídky práce na komunitním portálu Vozejkov.cz a informace dále distribuuje klientům a členům se zdravotním postižením.
  • V rámci odborného sociálního poradenství pomáhá klientům řešit otázky, které s tématem zaměstnávání souvisí (např. mohu pracovat, na jaký úvazek, ovlivní moje práce přiznané sociální dávky) a poskytuje kontakty na další poradenské služby.
  • Ve prospěch cílové skupiny osob se zdravotním postižením bojuje za změny legislativy, která s výkonem práce souvisí (např. úspěšné zvýšení násobků životního minima pro získání maximální možné výše příspěvku na automobil; dlouhodobé úsilí o změnu krácené doby nemocenské pro osoby invalidní ve III. stupni aj.). 

Protože zaměstnavatelů, kteří nabízejí pracovní pozice osobám se zdravotním postižením spíše přibývá, asociace CZEPA obnovila dotazník pro klienty, kteří mají zájem o práci. Ty, kteří dotazník vyplní, budou sociální pracovnice asociace CZEPA kontaktovat a podle aktuálních možností a nabídek práce jim zprostředkují potřebnou podporu.  

Jsme si vědomi toho, že lidé s poraněním míchy mají řadu omezení souvisejících s ochrnutím, inkontinencí, vysokým rizikem dekubitů a jiných komplikací. Přesto jsme přesvědčeni, že možnost výkonu práce za individuálně upravených podmínek přináší kromě finančního zisku rozvoj mezilidských vztahů, možnost zachování pracovních a společenských návyků. Zkuste to, pojďte s námi do práce!  

Zdroj foto: StockSnap z Pixabay, archiv CZEPA