Ano, můžeme!, neboli partnerské vztahy a sex v nových podmínkách

Ano můžeme!

Webinář k tématu sexuality u lidí po spinálním traumatu byl vysílán dne 17. 8. 2021 od 16 hodin. Autorkou webináře je Zdeňka Faltýnková, specialistka na spinální problematiku České asociace paraplegiků – CZEPA, z.s. Je určený pro všechny pacienty s poraněním míchy a jejich blízké.

Sexualita je přirozenou součástí života každého člověka bez ohledu na fyzický hendikep – I když jsem na vozíku, jsem to stále já! Ve webináři se dozvíte, jaké jsou dopady poškození míchy na sexualitu vozíčkářů, jaká jsou řešení sexuálních poruch, jaké existují pomůcky a možnosti sexuálních poloh.

Záznam z webináře můžete zhlédnout na Youtube na kanálu CZEPA pod názvem „Ano, můžeme!, neboli partnerské vztahy a sex v nových podmínkách“