Expertní skupina sociálních pracovníků – online setkání listopad 2021

Expertní skupina on-line

Pro zhoršení epidemické situace se i 15. setkání expertní skupiny sociálních pracovníků uskutečnilo 26. listopadu 2021 online. Ani tato forma však nebránila sdílení aktuálních novinek na jednotlivých pracovištích spinálních jednotek, rehabilitačních ústavů a organizací, které podporují klienty s poraněním míchy a jejich blízké a diskuzi nad aktuálními legislativními změnami.


Zúčastněných 14 sociálních pracovnic a pracovníků diskutovalo m.j. nad tématy:

  • novela zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením
  • změny od ledna 2022 (zejména změny ohledně přiznávání a prodlužování průkazů osob se zdravotním postižením, změny v příspěvku na zvláštní pomůcku – motorové vozidlo), 
  • vývoj předložené novely zákona o sociálních službách (s rizikem zdražení a sloučení některých sociálních služeb; novela byla Senátem ČR zamítnuta),
  • novela zákona o provozu na pozemních komunikacích od ledna 2022 (bodový postih za neoprávněné parkování na vyhrazených místech a při zneužití parkovací karty),
  • bezplatné užití dálnic osobami se zdravotním postižením v roce 2022 (dle dostupných informací nadále platí současné podmínky fyzické kontroly ze strany policie a celní správy),
  • nová sociální dávka mimořádná okamžitá pomoc – vyúčtování DPI v souvislosti s krizovou energetickou situací a dodavateli poslední instance,
  • aktuální zkušenosti s čerpáním nemocenské v souvislosti s důsledky pandemie covid-19.


Navazující jednání členů expertní skupiny je plánováno na jaro 2022.

Za asociaci CZEPA Hana Sixtová a Monika Kupková

Zdroj foto: Pixabay