Postih za neoprávněné parkování na vyhrazených místech pro OZP

Od ledna 2022 vejde v platnost dvoubodový postih za neoprávněné parkování na vyhrazených místech.

Dlouhodobě asociace CZEPA upozorňuje neoprávněné parkování na vyhrazených parkovacích místech osobami bez zjevného zdravotního handicapu a na související zneužívání parkovacích karet pro osoby se zdravotním postižením.

Alena Jančíková, ředitelka CZEPA, kvůli tomuto tématu iniciovala řadu jednání s úředníky, zástupci policie i poslanci. Úspěchem je tak legislativně uznaný návrh poslance Jana Čižinského na bodový postih takového přestupku.

„Zásadním podkladem pro jednání byla spolupráce s členskou základnou CZEPA a výsledky dotazníkového šetření. Získali jsme tak podklady, zkušenosti a argumenty, které jsme mohli předložit partnerům v jednání. Děkujeme za spolupráci všem, kteří náš dotazník vyplnili, výrazně jste tak pomohli řešení problému. Významná byla i podpora České televize, spolupracující na tématu reportáže, která zaznamenala zneužívání parkovacích míst v praxi.„, uvedla Alena Jančíková.

Novela zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v příloze k zákonu stanovuje od 1. 1. 2022 úpravu bodového postihu: 

neoprávněné stání s vozidlem na parkovišti vyhrazeném pro vozidlo označené parkovacím průkazem pro osoby se zdravotním postižením nebo neoprávněné použití parkovacího průkazu pro osoby se zdravotním postižením při stání nebo při jízdě“ – postih 2 body.