Staň se peer mentorem

Hledáme zkušené vozíčkáře s poraněním míchy, kteří se stanou průvodci novým vozíčkářům.

Česká asociace paraplegiků – CZEPA vyhlašuje výběrové řízení do sociální služby, sociální rehabilitace – peer mentoring pro vozíčkáře s poraněním míchy. Hledáme posily do již fungujícího týmu peer mentorů, který pracuje od roku 2018.

Výběrové řízení zahrnuje osobní pohovor, školící a sebepoznávací část.

Po ukončení dvou víkendového školení proběhne další výběr, kdy budou z absolventů vybráni vozíčkáři na pozice peer mentorů.

Následný pracovní poměr nabízíme na DPČ. Časová náročnost je pohyblivá, průměrně okolo 10–40 hodin měsíčně (vč. administrativy). Své časové vytížení i rozložení práce si každý peer mentor řídí sám, práci lze snadno kombinovat se zaměstnáním i volnočasovými aktivitami.

Pro toto výběrové řízení hledáme vozíčkáře s diagnózou tetraplegie (vysoká míšní léze) a pentaplegie (vysoká míšní léze + případně umělá plicní ventilace) a paraplegiky s přidruženou komplikací horních končetin (ochrnutí, amputace).

Časový harmonogram:
První kolo: pohovory se zájemci (15. červen 2022)
Druhé kolo: odborné školení v rozsahu 2 víkendů (říjen a listopad 2022)
O končeném výběru na pozici peer mentora budou účastníci informováni písemnou formou do 14 dnů po ukončení školící části.

Základní předpoklady peer mentora:
– minimálně 3 roky na vozíku po poranění míchy
– velmi dobrá adaptace na postižení, aktivní životní styl
– zkušenost s pracovním poměrem (studiem) na vozíku výhodou
– dobré komunikační schopnosti, empatie
– samostatnost, spolehlivost
– dobrá psychická i fyzická kondice
– časová flexibilita a samostatná mobilita

Nabízíme:
– pracovní uplatnění s možností individuálního nastavení časového vytížení a pracovní doby
– zajímavou, pestrou a smysluplnou práci
– samostatnou práci
– možnost využít vaše osobní zkušenosti k pomoci druhým
– šanci být součástí týmu, který tvoří nový a zásadní program podpory pro vozíčkáře s poraněním míchy, založený na principech osvědčených v zahraničí

Přihláška do výběrového řízení:
Zájemci zašlou do 5. června 2022 na adresu peer@czepa.cz:
– profesní životopis
– motivační dopis vč. popisu, jak funguji v běžném životě, max. 6000 znaků včetně mezer

Na základě dodaných podkladů budou vybráni uchazeči, kteří budou pozváni k osobním pohovorům.
Podrobné informace o sociální službě peer mentoring naleznete na www.peermentor.cz

V případě otázek se obraťte na koordinátora služby peer mentoring pana Marka Jonczyho, peer@czepa.cz, +420 777 045 644