16. setkání Expertní skupiny v sociální oblasti

16. setkání Expertní skupiny v sociální oblasti

Sociální pracovníci z devíti „spinálních“ pracovišť se opět setkali ke sdílení informací, zkušeností a dobré praxe.

Aktuálními tématy online setkání dne 13. května 2022 mimo jiné byly:

 • legislativní novinky (zvýšení částek životního minima, zvýšení důchodů, zvažované zvýšení příspěvku na péči a příspěvku na mobilitu)
 • podpora klientů-cizinců, přicházejících do ČR v souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině (stanoviska pověřených institucí k možnosti čerpání příspěvku na péči a příspěvku na zaměstnávání OZP, zajištění zdravotní péče a kompenzačních pomůcek ze zdravotního pojištění, nadační podpora handicapovaných či sociálně znevýhodněných válečných uprchlíků)
 • sdílení informací o předložené novele o lékařské posudkové službě (návrh na rozšíření posudkového týmu na OSSZ nelékařskými zdravotnickými pracovníky)
 • dostupnost edukačních článků k tématu nemocenská (autorkou Mgr. Radka Pešlová)
 • bezplatné užívání dálnic pro držitele ZTP a ZTP/P (očekává se úleva i pro budoucí rok 2023)
 • informace a podpora, poskytované pacientům/klientům v rámci pracovišť spinálního programu (zejména v RÚ, podpora klientů i rodinných příslušníků)
 • sdílení dobré praxe při zajišťování odlehčovacích pobytových služeb
 • sdílení dobré praxe při vyřizování plné moci u klienta, který ze zdravotních důvodů není schopen podpisu
 • zkušenosti s ne/dostupností bezbariérových bytů v rámci ČR
 • zkušenosti s přepravou osob – držitelů ZTP/P v rámci veřejné dopravy (přeprava s/bez doprovodu)
 • novinky z jednotlivých zastoupených pracovišť.

Pravidelného setkání se zúčastnili zejména zdravotně-sociální a sociální pracovníci Spinální jednotky FN Motol, Spinální jednotky FN Ostrava, Spinální rehabilitační jednotky RÚ Kladruby, Spinální rehabilitační jednotky HOL Luže-Košumberk, ParaCENTRA Fenix, Centra Paraple, Ligy vozíčkářů, Křižovatka Handicap Centra a asociace CZEPA, která setkání členů Expertní skupiny v sociální oblasti pro osoby s poškozením míchy od roku 2014 iniciuje a organizuje.

Zdroj foto: Alexandra_Koch z Pixabay