Pomohli jsme… lidem z válečného konfliktu na Ukrajině

Shrnutí aktivit asociace CZEPA v oblasti pomoci občanům se zdravotním postižením z Ukrajiny.

Když asociace CZEPA v roce 2021 přijala na místo koordinátorky projektu BanalFatal! (prevence banálních úrazů páteře s fatálními následky) Martu Kupets, nikdo netušil, jakou další důležitou roli tato kolegyně, původně z Ukrajiny, bude o rok později v týmu asociace mít. V době nastalého válečného konfliktu Marta podpořila Alenu Jančíkovou, ředitelku CZEPA, v kontaktu s ukrajinskou organizací a konkrétními zdravotně postiženými lidmi, kteří hledali podporu a pomoc v místě i na území ČR.

Díky Martě se asociace CZEPA spojila s ukrajinskou neziskovou organizací „Dzherelo“  pro handicapované ve Lvově. Pro tuto organizaci CZEPA uspořádala materiální sbírku invalidních vozíků, dětských kočárků, plen a léků. Děkujeme všem, kteří sbírku podpořili. Velký dík také patří řidičům, kteří se dvěma dodávkami humanitární pomoc dovezli až do Lvova a do bezpečného území ČR přivezli osoby se zdravotním postižením.

Potřebným jednotlivcům z Ukrajiny, kteří se na asociaci CZEPA osobně obrátili s žádostí o podporu, jsme bezplatně předali invalidní vozíky, sedáky, sprchové židle, pomohli zajistit potřebné informace a péči.

Díky podpoře úřadu městské části Praha 14 získala CZEPA k dispozici dva bezbariérové byty, aby v nich ukrajinští vozíčkáři, prchající před válečným konfliktem získali adekvátní zázemí. Během prvních čtyř týdnů v těchto bytech získalo zázemí postupně 10 osob se zdravotním postižením s doprovody. 

Ukrajinskému paralympionikovi se podařilo vyjednat zázemí ve spolupráci s Českým paralympijským výborem (viz. reportáž České televize) a ukrajinskému tetraplegikovi, plně závislému na péči, se ve spolupráci s MPSV ČR podařilo vyjednat zázemí včetně péče v sociální pobytové službě (viz. reportáž České televize).

V bytech na Praze 14 zatím zůstal tetraplegik Ivan s manželkou a paraplegička Maryna s manželem a třemi malými dětmi. Tyto rodiny podporujeme v získání potřebné zdravotní a rehabilitační péče, kompenzačních pomůcek i celkové integrace dospělých i dětí do českého prostředí. Ivan a Maryna se zúčastnili natáčení pořadu Klíč České televize (minuty 3.49 – 14.05 viz. pořad).

Děkujeme všem za podporu a spolupráci v nelehké době.