Setkání expertní skupiny – říjen 2022

17. setkání zdravotně-sociálních a sociálních pracovníků se uskutečnilo 24. 10. 2022 v Brně.

Již 8 let se z iniciativy asociace CZEPA pravidelně schází sociální pracovníci nemocnic (spinálních jednotek), rehabilitačních ústavů (spinálních rehabilitačních jednotek) a návazných neziskových organizací, které pacientům/klientům s poškozením míchy poskytují služby.

V pořadí 17. setkání se uskutečnilo 24. 10. 2022 v Brně. Výměna zkušeností, sdílení dobré praxe a projednávání legislativních témat zvyšuje kvalitu spolupráce a poskytované podpory. Hlavními tématy tohoto setkání bylo bydlení a podpora cizinců.

V souvislost s válečným konfliktem na Ukrajině prochází českým spinálním programem zvýšený počet cizinců s vízem strpění, kteří mohou čerpat jen omezené možnosti podpory. Proto bylo předmětem jednání sdílení zkušeností v oblasti sociálních dávek, bydlení a podpory v oblasti zaměstnávání cizinců.

Nejen cizinci, ale čím dál častěji i čeští občané se zdravotním postižením řeší obtížnou životní situaci v případě nízkého příjmu (např. osoby, které jsou uznány invalidní, ale nemají nárok na výplatu důchodu z důvodu nedostatečné doby sociálního pojištění). V návaznosti na předchozí setkání expertní skupiny její členové zmapovali volné kapacity bezbariérových bytů v městech Praha a Brno – zatímco na území Prahy ve zjišťovaném období jara 2022 bylo volných cca 30 bezbariérových bytů, v Brně nebyl volný žádný, menší města a obce bezbariérovými byty téměř nedisponují.

Zkušenosti všech účastníků potvrdily, že na trhu s bydlením je velmi obtížné získat bezbariérový byt, natož pro zájemce s nízkým příjmem či bez příjmu. Sociální systém ale téměř nenabízí ani bezbariérové azylové domy, ubytovny či noclehárny. Sociální pracovníci expertní skupiny proto nejen sdíleli tipy na přístupné azylové domy po celé ČR (v řádu jednotek), ale i diskutovali koncept nezbytné strategie, jak na problematiku nedostatečného bezbariérového ubytování upozornit.

Hostitelem setkání expertní skupiny byla brněnská organizace Liga vozíčkářů, která k příkladům dobré praxe v oblasti bydlení prakticky ukázala svůj Tréninkový byt, kde osoby s poruchou mobility najdou inspiraci pro bezbariérové úpravy interiéru.

Setkání se zúčastnilo 17 sociálních pracovnic z 10 subjektů (zastoupeny byly následující subjekty: Spinální jednotky Praha, Brno, Ostrava; Spinální rehabilitační jednotky RÚ Kladruby, Hrabyně a Luže-Košumberk; neziskové organizace CZEPA, Centrum Paraple, Liga vozíčkářů a ParaCENTRUM Fenix). Děkujeme kolegům Ligy vozíčkářů za zázemí pro setkání.

Autorka textu: Hana Sixtová, sociální pracovnice CZEPA

Ilustrační obrázek: Pixabay.com