Projekt CE-Spaces4All zlepší dostupnost míst ve Střední Evropě

CZEPA je jedním z partnerů v projektu Střední EvropaMísta dostupná všem (CE-Spaces4All). Projekt je zaměřen na zvyšování dostupnosti turistiky pro lidi se zdravotním postižením. V rámci projektu proběhne mapování bariér ve 3 pilotních oblastech ve střední Evropě. V České republice se projekt zaměří na přeshraniční oblast zahrnující Národní park Podyjí na české i rakouské straně, města Znojmo a Retz a navazující mikulovskou oblast až k Lednicko-valtickému areálu.

V rámci projektu bude vytvořena aplikace mapující bariéry v dostupnosti turistických atrakcí v regionu. V další části projektu budou navrženy konkrétní kroky k odstranění těchto bariér. Nová aplikace bude moci být využita institucemi veřejné správy, místních samospráv a organizacemi cestovního ruchu při plánování dostupné turistiky. Fungování této aplikace bude následně ověřováno v rámci pilotních území. V České republice území zpracuje CENIA ve spolupráci s CZEPA a rakouskými partnery z univerzity BOKU a region Weinviertel.

Kdo stojí za projektem? Marie Scott!

Bydlím střídavě v Čechách a ve Skotsku. To mi dává možnost srovnávat, jak k dostupnosti prostředí pro hendikepované přistupují doma a jak na ostrově. Když jsem ve Skotsku, cítím se svobodněji v tom ohledu, že se mohu vydat ve městě téměř kamkoliv – a vím, že nebudu mít problém najít dostupnou kavárnu, obchod ani záchod. V Čechách musím o hodně víc plánovat a dostupných míst je tam o mnoho méně. Často se vztekám, když vidím, že bezbariérovost v Čechách stále pokulhává. Chtěla bych to změnit. Jako asi mnoho z nás, že… (úsměv)

Pracuji na projektu Interreg Central Europe “CE-Spaces4All / Místa dostupná všem”. Projekt podpoří posílení správy a plánování dostupné turistiky v Jihomoravském kraji a Dolním Rakousku. Bude navázána bližší spolupráce partnerů z řad veřejných institucí, soukromého sektoru a občanské společnosti, aby se například vyvinula strategie pro jednotné plánování dostupné turistiky v tomto krásném regionu. Součástí projektu budou i semináře, které přiblíží potřeby hendikepovaných a vytvoří prostor pro diskusi a návrhy řešení ke zpřístupnění turistiky v regionu všem. 

Marie Scott (vpravo) na úvodním setkání partnerů ve Slovinsku v dubnu tohoto roku.

Proč nevyužít data z VozejkMap?

Aplikace VozejkMap má za léta své existence nashromážděno mnoho užitečných dat o dostupných místech po celé České republice. To se ohromně hodí nejen nám, vozíčkářům – nyní poslouží jako jakýsi odrazový můstek k diskusi mezi stranami zainteresovanými v turismu na Jižní Moravě. Díky datům z VozejkMap můžeme například poskytovatelům názorně ukázat, jak si vozíčkář počíná v posuzování dostupnosti prostředí. A když o něčem víme, můžeme s tím pak i něco dělat, Držte palce, ať nás „slyší“ ti správní lidé a něco se pohne k lepšímu. Pojďme společně věřit, ať to má sílu! (úsměv)   

Dostupná turistika pro mne znamená umožnit lidem s hendikepem, aby se mohli sami rozhodnout, kam pojedou na dovolenou (nabídka služeb), jak se tam dostanou (veřejná doprava) a jak ji stráví (dostupné aktivity). Není to jen o odstranění tvrdých bariér (schody či web čitelný pro nevidomé atp.), ale také těch měkkých, které jsou často zakořeněny hlouběji (např. vnímají poskytovatelé hendikepované jako žádoucí zákaznickou skupinu?). V Čechách jsme často ještě ve fázi řešení těch tvrdých bariér, takže je mi jasné, že se hned nemůžeme vznášet ve „vyšších patrech dostupné turistiky“. Věřím však, že edukace, otevřená komunikace, sdílení a vzájemná pomoc nám pomohou vytvořit zdravé turistické prostředí s přirozenou inkluzí. Vždyť právě ta rozmanitost hendikepů v sobě skrývá potenciál pro vytvoření nových možností v oblasti turistiky. Nebo ne?

Důkaz místo slibů

Nedávno jsem byla prvně sledovat ragby živě na stadionu Murrayfield v Edinburghu. Když jsem sháněla vstupenky, snadno jsem našla na webových stránkách kolonku pro návštěvníky se speciálními potřebami. Dočetla jsem se tam podrobně o tom, jaké služby mi stadion nabízí a co mohu od návštěvy čekat. Mohla jsem si prohlédnout mapku s místy vyhrazenými pro vozíčkáře. Uklidnilo mne, že hned vedle vyhrazených míst v hledišti jsou umístěny dostupné toalety. Parkování bylo rychle vyřízeno po internetu. Obdržela jsem parkovací lístek e-mailem s podrobnými instrukcemi, kde a kdy mohu zaparkovat. Jako by někdo věděl o všem, co vozíčkář potřebuje. Cítím, že jsem v Murrayfieldu vítána. Paráda! Když jsem potom seděla v hledišti, byla jsem velice mile překvapena, když mne oslovila žena v uniformě a představila se jako asistentka. Prý mi může donést občerstvení a asistovat, bude-li třeba. Měla v ruce čtečku na platební karty, takže jsem si pohodlně objednala čaj a zaplatila bez toho, aniž bych opustila své místo v hledišti. Byla jsem ráda, že byl čaj teplý, když mi ho ta milá asistentka přinesla. Byla totiž strašná zima. No, co taky očekávat v březnu v Edinburghu. 

Kontakt