Nenechte se během léta zbytečně „zrakvit“

BanalFatal varuje: banální situace stuace mohou mít fatální důsledky

Tisková zpráva České asociace paraplegiků – CZEPA, z.s., Praha

Je tu opět léto a s ním další a další úrazy, jež často vedou ke zbytečnému úmrtí, eventuálně „v lepším případě“ k poranění míchy. Tato tisková zpráva České asociace paraplegiků – CZEPA, z.s. referuje právě nyní, na prahu prázdnin, o častém a každoročně se opakujícím fenoménu, se kterým od roku 2014 bojuje projekt BanalFatal. 

Typický letní český evergreen se jmenuje: neuvážené skoky do vody – každý rok utone, nebo si zlomí vaz v krční oblasti několik desítek lidí. Rozhodnutí, jestli člověk skočí, je v každém z nás. Tomuto neuváženému úrazu lze ovšem předejít, pokud pochopíme základní mechanismy, které většinu úrazů doprovázejí. 

Statistika nuda je…

… ale jak se můžete přesvědčit dle statistiky úrazovosti páteře za rok 2022, paleta příčin úrazů je velmi pestrá. Dominují pády z výšky, časté bývají tradičně dopravní nehody, zbývající úrazy jsou zdánlivě marginální, ale činí celkem 14 % ze všech příčin.

Obvyklým podporovatelem rizikového chování je alkohol. Mladý člověk skočí z opilosti anebo z frajeřiny do vody, kde není vidět pod hladinu vody, případně skáčou po hlavě do vody do zahradních bazénků, kde je sotva metr vody. Také platí, že v létě je za volantem více nehod než v zimě na náledí. Je to pro někoho možná překvapivé, ale vedro způsobuje útlum organismu a řidič nemá dobré reakce, v krajních případech usíná za volantem… 

Jak dodává ředitelka CZEPA Alena Jančíková: „Každé léto je to znovu a znovu: setkáváme se s novými případy, kdy mladí a nerozvážní skáčou po hlavě do vody, aniž by si uvědomovali, že jejich tělo je složené z kostí – a ne z gumy. Úraz, při kterém dojde k ochrnutí od krku dolů, změní život nejen danému jedinci, ale celé rodině. Buďte na sebe opatrní a nepřeceňujte své síly.“

CZEPA má pro prevenci nejen zbytečných úrazů míchy projekt BanalFatal!, který na několika úrovních řeši osvětu v této oblasti, a to například i ve školách. Posledním mediálně známým výstupem tohoto projektu byl klip rapera Raega „Varování“, který vychází z opravdového (a bohužel osudového příběhu) vozíčkáře. Dialog, který se odehrává v klipu, nese v sobě hluboký smysl. Chce každému, kdo se „občas napije“, umožnit zamyšlení nad tím, jak jediná banální situace může fatálně změnit váš život. V klipu vystupuje i lektor BanalFatal!, vozíčkář Jarda Filsák.

I proto Martha Kupets, koordinátorka projektu BanalFatal!, říká následující slova: „Nepodceňujte prevenci, je velmi důležitá. Úrazy jsou nejčastější příčinou trvalého postižení u dětí a mladých lidí. Právě proto projekt prevence úrazů páteře a míchy BanalFatal! působí již tolik let po celé České republice. Snažíme se srozumitelně informovat děti o rizikových situacích a vysvětlit, proč jsou nebezpečné. Chceme během našich preventivních lekcí nebezpečné případy ukázat a nabídnout i možnost, jak jim předcházet, eventuálně jak lze přinejhorším poskytnout první pomoc. Rizikové chování totiž může mít fatální doživotní následky.“

Co je projekt BanalFatal!

Program CZEPA s názvem BanalFatal! vznikl v roce 2014. Řeší primární prevenci rizikového chování zaměřené na možné úrazy páteře a míchy. Je koncipován pro věkovou skupinu žáků II. stupně základní školy. Navštěvuje i děti na dětských táborech a v rámci volnočasových aktivit. Název programu vznikl spojením dvou slov: „banální” a „fatální”. 

Dost často úrazy totiž vznikají při banálních situacích (navzdory rozšířenému přesvědčení, že se vážné úrazy týkají takřka výhradně profesionálních sportovců a sportů v závratných rychlostech) – a končí fatálními následky. K velkému procentu těchto úrazů dochází při rizikových sportech a sportovních úkonech (skoky do vody, parkour, zimní sporty, lezení do výšek…).

V lektorském týmu je vždy jeden vozíčkář, který popisuje svůj vlastní příběh. Jeho osobní zkušenost a vyprávění přiblíží adolescentům, kteří se s podobnou realitou setkávají mnohdy zblízka poprvé, že sedět na vozíku není jen o tom mít problém s mobilitou, ale že s tím souvisí i problémy s vyměšováním, dekubity (otlaky, proleženiny) a sexem. Druhým je lektorem je člověk pracující v rizikovém povolání nebo u rizikových sportů.

Kontakt

Martha Kupets

koordinátorka projektu BanalFatal!

tel. č.: 774 228 935

e-mail: banalfatal@czepa.cz 

Česká asociace paraplegiků – CZEPA, z.s.: Pomáháme již přes třicet let!

Psal se první porevoluční únor roku 1990, když došlo k založení Svazu paraplegiků hájícího práva lidí po poranění míchy. Od počátku své existence Svaz paraplegiků usiloval o kvalitní zdravotní péči – spinální program a otevření spinálních jednotek. V roce 1994 Svaz paraplegiků založil Centrum Paraple. V roce 2010 se Centrum Paraple osamostatnilo a v roce 2011 se organizace přejmenovala na Českou asociaci paraplegiků – CZEPA.

Mezi dlouhodobé služby patří odborné zdravotní a sociální poradenství. Mezi nově nabízené služby provozované CZEPA patří například startovací byty, tréninkové bydlení pro tetraplegiky, VozejkMap – aplikace mapující bezbariérové místa v ČR, komunitní a informační portál Vozejkov, Hvězdný bazar – tréninkové pracoviště – či preventivní program pro mládež BanalFatal! V roce 2018 vznikla služba Peer mentoring – zkušení vozíčkáři provázejí lidi po poranění míchy v nové těžké životní situaci. Více o našich projektech na https://czepa.cz/.