První pomoc s hasičem: video od BanalFatal!

hasič Jan Janeček říká ve videu v článek, jak postupovat při možném poranění míchy

Náš projekt BanalFatal! nezahálí. Ne vždy je jasné, jak postupovat v případě možného poranění páteře či míchy. Kdo jiný by si měl vědět rady než zkušený hasič, v našem případě Jan Janeček.

Naučte se vše, co potřebujete vědět o poranění páteře a míchy od našeho zkušeného hasiče! V tomto informativním videu vám náš odborník vysvětlí, co je poranění páteře a míchy, jak může vzniknout a jaká jsou možná rizika. Odneste si dovednosti potřebné k poskytnutí první pomoci při podezření na tuto vážnou situaci. Naučte se rozpoznat příznaky, které naznačují poranění páteře a míchy, a jak postupovat bezpečně a efektivně, abyste minimalizovali riziko dalších zranění.

Vaše dovednosti mohou pomoci v kritické situaci. Připojte se k nám a buďte připraveni čelit této výzvě s vědomím a klidem.

Co je projekt BanalFatal!

Program CZEPA s názvem BanalFatal! vznikl v roce 2014. Řeší primární prevenci rizikového chování zaměřené na možné úrazy páteře a míchy. Je koncipován pro věkovou skupinu žáků II. stupně základní školy. Navštěvuje i děti na dětských táborech a v rámci volnočasových aktivit. Název programu vznikl spojením dvou slov: „banální” a „fatální”. 

Dost často úrazy totiž vznikají při banálních situacích (navzdory rozšířenému přesvědčení, že se vážné úrazy týkají takřka výhradně profesionálních sportovců a sportů v závratných rychlostech) – a končí fatálními následky. K velkému procentu těchto úrazů dochází při rizikových sportech a sportovních úkonech (skoky do vody, parkour, zimní sporty, lezení do výšek…).

V lektorském týmu je vždy jeden vozíčkář, který popisuje svůj vlastní příběh. Jeho osobní zkušenost a vyprávění přiblíží adolescentům, kteří se s podobnou realitou setkávají mnohdy zblízka poprvé, že sedět na vozíku není jen o tom mít problém s mobilitou, ale že s tím souvisí i problémy s vyměšováním, dekubity (otlaky, proleženiny) a sexem. Druhým je lektorem je člověk pracující v rizikovém povolání nebo u rizikových sportů.

Kontakt

Martha Kupets

koordinátorka projektu BanalFatal!

tel. č.: 774 228 935

e-mail: banalfatal@czepa.cz