Účastnili jsme se konference Postiženi násilím

Postiženi násilím – takový byl název konference k tématu předsudečného násilí a diskriminace lidí se zdravotním postižením, kterou pořádala 22. 11. 2023 organizace In IUSTITIA. Asociace CZEPA se zúčastnila aktivním příspěvkem v bloku věnovaném tématu Ableismus blahosklonný, obdivný, závistivý. Na příkladu příspěvku na péči Hana Sixtová, sociální pracovnice CZEPA, ukázala, že v oblasti zajištění sociálními dávkami pro zdravotně postižené není co závidět. Alena Jančíková, ředitelka asociace, se k tématu předsudečného násilí vyjádřila v rámci tiskové konference, kde odpovídala na dotazy novinářů. K tématu konference byla zveřejněna reportáž České televize.

Co je předsudečné násilí? Násilí, které je motivováno předsudky útočníka vůči napadenému z důvodu jeho nezaměnitelné osobnostní charakteristiky, kterou může být například barva pleti, národnost, víra, ale také věk, zdravotní postižení či sexuální orientace. 

Kampaní Chyba v zákoně organizace In IUSTITIA upozorňuje na to, že v trestním zákoníku je stanovena zvýšená trestní sazba pro zákonem uznané pohnutky (rasa, národnost, etnicita, víra nebo politické přesvědčení), mezi kterými ale dosud chybí další předsudečné pohnutky jako sexuální orientace, věk či zdravotní postižení. Připojit se můžete na www.chybavzakone.cz.

Program konference zde: