Pomohli jsme… s edukací a praxí studentů i profesionálů

Možná znáte některé i Vy – fyzioterapeuty, ergoterapeuty, sociální pracovníky či lékaře, kteří jsou odborníky na svých místech… Dříve však bývali studenty svého oboru, kteří prošli edukací či studentskou praxí pod vedením pracovníků České asociace paraplegiků – CZEPA (dříve Svazu paraplegiků).

V oblastech zdravotnických oborů je edukační specialistkou Zdeňka Faltýnková, specialistka na spinální problematiku asociace CZEPA. V oboru sociální práce se na výuce a praxích podílí sociální pracovnice Monika Kupková a Hana Sixtová. Studenty Vysoké školy psychosociálních studií k nám nově přivedla a besedou provázela Alena Jančíková, ředitelka CZEPA.

V návaznosti na dlouholetou spolupráci jsme se v průběhu roku 2023 podíleli na výuce a praxi studentů:

  • Vyšší odborná škola sociálně-právní Jahodovka
  • Pražská vysoká škola psychosociálních studií
  • Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy
  • I. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, obor ergoterapie.

Dále jsme se podíleli na edukaci profesionálů v oblasti zdravotnictví:

  • předatestační příprava lékařů oboru rehabilitačního lékařství
  • fyzioterapeuti a ergoterapeuti Nemocnice Ústí nad Labem
  • fyzioterapeuti a ergoterapeuti Rehabilitačního ústavu Kováčová, Slovensko
  • profesionálové zdravotnických oborů, účastníci série konferencí k tématu prevence a léčby dekubitů v rámci celosvětového dne Stop dekubitům.

V předchozích letech CZEPA vydala řadu edukačních materiálů – publikací a videí – pro osoby ochrnuté po poškození míchy a jejich rodiny. Současně víme, že tyto publikace a videa přivítali právě i studenti a profesionálové se zájmem o spinální problematiku.

Mezi materiály, specifické pro profesionály například patří:

Také webinářů asociace CZEPA na sociální a zdravotní témata se účastní řada studentů i odborníků, průměrně je to 30 % všech zájemců.

Těší nás zájem studentů i profesionálů o problematiku lidí ochrnutých po poškození míchy a těší nás spolupráce s nimi při společném úsilí o zkvalitňování životních podmínek osob s tímto zdravotním postižením.