Webináře CZEPA s vámi byly i v roce 2023

ilustrační obrázek, který ukazuje zákulisí natáčení webináře (kameru, notebook)

I během roku 2023 vysílala asociace CZEPA stále populárnější webináře. Pojďme si shrnout celý rok 2023 a nahlédnout pod pokličku roku 2024…

Webináře CZEPA 2023

V rámci roku 2023 bylo odvysíláno 15 webinářů (8 webinářů se zdravotní tematikou, 6 webinářů s tematikou sociální a 1 webinář byl vyhrazen projektu VozejkMap). Každý rok se snažíme webináře obohacovat o nová témata. Ani tento rok nebyl výjimkou, a tak naši diváci mohli zhlédnout nové webináře s tématy Problematika žen s poškozením míchy či Nadační podpora.

Přednášejícími jsou nejen špičkoví odborníci na spinální problematiku a zkušené sociální pracovnice, ale také zástupci firem zabývající se usnadňováním života vozíčkářů a jejich blízkých, a to v mnoha oblastech. Nesmíme zapomenout, že součástí týmu, který pro Vás webináře připravuje, jsou i naši kolegové, kteří mají na starosti technické, grafické a administrativní záležitosti.

h_m_z_dotaznik_spokojenosti_1.png

A teď pár dat…

 • 15 odvysílaných webinářů
 • 292 diváků se zúčastnilo našich webinářů (mnozí z nich opakovaně)
 • 606 je celkové číslo diváků, kteří zhlédli naše webináře v přímém přenosu
 • 40 diváků se průměrně účastnilo jednoho webináře

Top 3 nejžádanější témata…

 • Bezbariérové úpravy bydlení a jejich financování
 • Příspěvek na péči
 • Management výběru a konfigurace vozíku

Jaké je složení diváků…

Rádi bychom poděkovali za účast, zájem a podporu všem, kteří se letošních webinářů zúčastnili a děkujeme Vám za krásné zpětné vazby. 

Chtěli bychom poděkovat i všem odborníkům, kteří praktické informace divákům přednášeli a také za podporu firmám, jejichž zástupci na webinářích aktivně vystupovali nebo naši činnost podpořili. Díky patří Medicco s.r.o.Libella design s.r.o.Ultina s.r.o.Coloplast Czech s.r.o. a Centrum Paraple. Děkujeme docentovi Jiřímu Křížovi, který spolupracoval na webináři Spasticita a bolesti – komplikace provázející život vozíčkářů.

Webináře vznikly za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví ČR a Úřadu vlády ČR.

Rádi bychom připomněli, že některé z odvysílaných webinářů lze shlédnout také na youtube kanálu CZEPA

Jaké webináře pro Vás chystáme v první polovině roku 2024?

 • 23. 1. 2024 – Dávky pro osoby se zdravotním postižením
 • 20. 2. 2024 – Preventivní opatření před vznikem dekubitů a posturálních deformit
 • 5. 3. 2024 – Služby na sociálně-zdravotním pomezí
 • 16. 4. 2024 – Úhrady zdravotnických prostředků
 • 30. 4. 2024 – Příspěvek na péči
 • 21. 5. 2024 – Co znamená zdravý životní styl pro uživatele na vozíku
 • 4. 6. 2024 – Dovolená s aplikací VozejkMap
 • 18.6.2024 – Máš neurogenní střevo – co s tím?

Věříme, že nám zachováte přízeň a sejdeme se na některém z našich webinářů v roce 2024. 

Všem přejeme krásné Vánoce a budeme se těšit na setkání opět v novém roce!

Zpracovala: Monika Kupková, sociální pracovnice odborného sociálního poradenství CZEPA–