Společně bojujeme o důstojné podmínky domácí péče 

Lidé s těžkým zdravotním postižením mají nízký příspěvek na péči, který nestačí na pokrytí úhrady potřebných služeb.

Sociální služby jsou místně i kapacitně nedostupné.

Zdravotní terénní služby mají také omezenou místní dostupnost, navíc zdravotní pojišťovna jejich péči proplácí maximálně v rozsahu 3× denně 1 hodinu.

Sociální služby zdravotní výkony neposkytují (sociální služba nepomůže s močením katetrizací, se zavedením čípku pro vybavení stolice, se stomiemi, s odkašláním prostřednictvím tracheostomické cévky, s péči o člověka s domácí umělou plicní ventilací).

Poskytování péče v domácím prostředí tak velmi často přebírají rodinní příslušníci, laici, kteří se během krátké chvíle stávají multidisciplinárními odborníky v oblasti sociální i zdravotní péče. 

Není, kdo by je vystřídal. 

Není, kdo by je nahradil. 

Často pečují 24 hodin denně za 27 Kč/hodinu. Roky. Desetiletí.

Bez potřebné podpory. Bez důstojné odměny. Bez odpočinku.

Děkujeme Ivoně Krejčí a Denisu Fardovi, že zveřejněním svého příběhu v rámci videa Aliance pro individualizovanou podporu pomáhají s osvětou potřeb lidí s těžkým zdravotním postižením a potřeb rodinných pečujících.

Ivona Krejčí, se kterou již dlouho spolupracujeme, v náhledu z videa AIP.

Mezi potřeby takových rodin patří:

  • navýšení příspěvku na péči (navýšení jeho kupní síly)
  • důstojná finanční odměna laickým pečujícím, kteří zastávají vysoce odbornou, fyzicky i psychicky náročnou práci (nemají možnost dalších výdělků)
  • rozvoj dostupnosti terénních sociálních i zdravotních služeb
  • propojení a rozvoj služeb na sociálně-zdravotním pomezí 
  • navýšení úhrad zdravotních pojišťoven za péči v domácím prostředí, která u některých klientů/pacientů nahrazuje péči na jednotce intenzivní péče (kterou zdravotní pojišťovna ve zdravotnických zařízeních plně hradí; v domácím prostředí v rozsahu max. 3 hodiny denně)
  • odlehčení v náročné péči, ale i jistotu budoucnosti, že milovaný rodinný příslušník s postižením bude moci dožít doma, i když tu pečující nebude…

Péče o člověka na plicní ventilaci je svou odborností pomyslná špička ledovce neformální péče. Rodinní pečující, zpravidla laici, dohlíží na zajištění základních životních funkcí blízkého. A jsou na to sami – stejně jako paní Ovsenáková a paní Krejčí v tomto videu. Sociální služby jim nepomohou, protože jejich pracovníci nemohou dělat zdravotní výkony. Zdravotní služba, která by se s nimi o péči podělila a odlehčila jim, zase vůbec neexistuje. Mrkněte na video z dílny Aliance pro individualizovanou podporu, které naleznete buď zde na Facebooku, případně přímo níže (za sdílení děkujeme):

P.S. V době adventu se můžete do 17. 12 2023 zapojit do akce Strom splněných přání AIP v OC Westfield Chodov.