Vyjádření CZEPA k terapii elektroakupunkturou

Možná jste postřehli v mediálním světě (tj. na sociálních sítích) článek ředitele Centra Paraple Davida Lukeše na jeho vlastním webu s příhodným názvem „Zázrak se nekoná“ o léčbě doktora Petera Olšáka v Janských lázních. K sepsání textu se rozhodl po návštěvě Janských Lázní, která proběhla i s našimi kolegyněmi dne 5. 4. 2024. Naše stanovisko k celému případu sepsala naše spinální specialistka Zdeňka Faltýnková, která návštěvě byla také přítomná:

S pacienty po míšní lézi pracuji více jak 4 desetiletí a jako fyzioterapeutka a ergoterapeutka jsem během té doby vymýšlela různá cvičení i pomůcky pro získání maximální soběstačnosti svých pacientů/klientů. Sleduji moderní trendy v rehabilitaci spinálních pacientů včetně robotiky… Proto mě články a reportáže o „zázračné“ metodě MUDr. Olšáka velmi zaujaly. Navštívila jsem spolu s kolegy z Centra Paraple MUDr. Olšáka v Janských Lázních a byla přítomna terapiím elektroakupunkturou u několika pacientů. S některými jsem v pravidelném kontaktu a sdílím s nimi jejich subjektivní pocity, ale i objektivní výsledky.

Dle mého názoru se rozhodně nejedná o zázračnou metodu, jejímž výsledkem by byl návrat funkční chůze. Avšak co vidím u klientů, kteří pravidelně podstupují elektroakupunkturu, je rychlejší zlepšení stability sedu, což vnímám jako důležitou funkci pro správné/zdravé sezení na vozíku a podporu rozvoje soběstačnosti. Nezanedbatelným jevem, který pociťují stimulovaní pacienti, je znovu získaný pocit náplně močového měchýře a někdy i konečníku, nejsou to však všichni. 

Využití této metody u spinálních pacientů s neúplným i úplným přerušením míchy vidím jako dobrou podpůrnou metodu pro návrat těch funkcí, kde je zachována inervace a pro rychlejší adaptaci autonomních funkcí. Jen bych chtěla zdůraznit, že každý pacient je jiný, je jinak šikovný, má jinou představu pohybu zvláště v místech, která necítí.

Tato stimulační terapie MUDr. Olšáka je u spinálních pacientů v začátcích. S kolegy fyzioterapeuty sledujeme vývoj fyzického stavu našich pacientů a klientů a ještě nemůžeme udělat žádný validní závěr.