Pomohli jsme… s orientací v problematice příspěvku na péči

Webinář na téma Příspěvek na péči vysílaly sociální pracovnice asociace CZEPA 19. ledna 2021. Byl určen zejména klientům se zdravotním postižením – poraněním míchy, kteří o tento příspěvek teprve žádají, ale i klientům, kteří ho pobírají a mohou být přeposuzováni či se chystají žádat o změnu výše. Stejně tak byl určen pečujícím osobám, které s vyřízením dávky často pomáhají, ale i dalším zájemcům.

Právě z řad „dalších zájemců“ se přihlásila paní Petra, která měla spíše profesní zájem o orientaci v problematice. K proběhlému webináři nám poté dala zpětnou vazbu, ze které citujeme: … Proto jsem raději byla po celou dobu pouze anonymní posluchač. Nicméně Vám mnohokrát děkuji za velmi přínosné informace, jasně strukturované, orientované na klienta – žadatele. Prozatím jsem měla přístup pouze k těm velmi obecným informacím – zákon, vyhláška, web ÚP. Ale jelikož jsem analytický a procesní typ, pořád jsem dohledávala informace a doptávala se kolegů, jak to je s PNP. Vy jste mi velmi jasně objasnili, jaký je právě ten proces z pohledu žadatele (co musí udělat, na co si má dát pozor). Velmi cennou je pro mě například informace o nutnosti smlouvy s poskytovatelem. Pokud je pečující osobou registrovaný poskytovatel, např. pečovatelská služba, charita, smlouva musí být. To jsem věděla. Ale vy jste krásně shrnuli, pokud pečuje rodina, smlouva být nemusí, ale je dobré si poznamenat, jak péče probíhá. Pokud je pečující osobou třeba soused nebo známý, smlouva musí být, uvedli jste, co by měla obsahovat, jasně, věcně, prakticky, nikoliv právnicky. Uváděli jste jasné příklady z praxe, kdy se s Vámi posudkový lékař „dohaduje“, zda se jedná o každodenní činnosti nebo ne. Zdůraznili jste důležitost lékařských zpráv, že je nutné je všechny doložit. Ale i to, že se žadatel nemusí bát v průběhu doložit další, že může nahlédnout do spisu, má právo se odvolat a tak.

Ještě jednou Vám velmi děkuji. Webinář v podvečerních hodinách, který byl ještě zdarma, mi přinesl mnohem více informací než některá celodenní školení, a o ceně za účast ani nemluvě :-), a především si cením, že byl zaměřen na praktické věci z pohledu klienta, žadatele.

Jsme rádi, že webinář CZEPA na téma příspěvek na péči byl přínosný. V případě zájmu téma můžeme opakovat. Pokud potřebujete individuálně poradit, obraťte se na sociální pracovnice asociace CZEPA.