Svépomocná skupina žen/partnerek mužů po poranění míchy

Zažij tři inspirující víkendy na Vysočině v kruhu žen, které řeší stejné dilema jako Ty.

Kde:
Konferenční centrum Immanuel, Slavíkov, https://immanuel.cz/cz

Co tě čeká?
zážitek arteterapie, ochutnávka skupinové terapie a sdílení, pohyb a relax v přírodě

Kdy:
25.- 27.6. 2021
20.- 22.8. 2021
15.-17.10.2021
V pátek začneme v 17 hod a v neděli skončíme nejpozději v 14:30 hod.

Co si můžete odnést?

  • mapu svého života
  • obrázek svých ženských rolí
  • inspiraci pro osobní růst
  • objevení vlastních zdrojů
  • podporu a zpětnou vazbu

Společně se budeme věnovat tématům:

  • handicap partnera: omezení nebo šance? 
  • vozík jako příčina našich rozporů?
  • moje ženská kapacita versus realita…
  • jak vidím svou budoucnost?…
  • a říkám si, jaké by to bylo, kdyby …

Pro svou účast ve skupině nepotřebujete žádné specifické dovednosti, výtvarné potřeby budou zajištěny. 

Maximální počet zúčastněných žen ve skupině bude dvanáct.

Jak se přihlásit?

Přihlášky posílejte do 5.května 2021 na adresu: peer@czepa.cz

Připojte osobní životopis, kde popíšete i svoji motivaci pro účast na skupině a uvedete, jaká máte od skupiny očekávání. Materiál bude podkladem pro výběr do skupiny. Informaci o tom, zda jste byla do kurzu přijata, obdržíte do 15. května 2021.

Cena:

Účastníkům bude plně hrazeno ubytování a terapie.

Každý z účastníků je povinen uhradit zálohu 3.000 Kč. Záloha bude vrácena po ukončení skupiny těm, kteří absolvují všechna skupinová setkání. Záloha účastníků, kteří se některého setkání nezúčastní, propadá v plné výši a bude použita na úhradu nákladů, které v důsledku jejich nepřítomnosti nebude možné hradit z rozpočtu projektu.