Pomohli jsme… s pomocí právničky vyhrát žalobu PnP

„Posuzovaný má nulovou hybnost prstů na obou rukou“, přesto uznání potřeby podpory v oblasti písemné komunikace dosáhl až soudní žalobou.

Řízení o příspěvku na péči je běžné téma odborného sociálního poradenství. Vojta, člen asociace CZEPA, řadu let ochrnutý po poranění krční páteře na nohy i na ruce, kontaktoval sociální pracovnici asociace na jaře 2019. Sám podal žádost o zvýšení příspěvku na péči ze stupně III. na nejvyšší stupeň IV., ale jeho žádost byla zamítnuta.

Jak to často bývá, lékařská posudková služba Vojtovi neuznala potřebu pomoci při základní životní potřebě „komunikace“, ačkoli bez pomoci není schopen napsat rukou psanou krátkou zprávu, ani bez pomoci používat běžné komunikační prostředky. Komunikaci „tužka-papír“ i „na počítači“ zvládá jen s pomocí pečující osoby, která mu nasazuje speciální kompenzační pomůcku a poskytuje související asistenci.

Tým odborných pracovnic CZEPA proto zpracoval pro odvolací komisi lékařské posudkové služby písemné vyjádření a edukoval klienta v procesu odvolacího řízení. V rámci odvolání se Vojta před posudkovou komisi dostavil osobně, lékaři viděli porušenou funkci motoriky obou rukou. Přesto, že komise v posudku konstatovala: „posuzovaný má nulovou hybnost prstů na obou rukou od úrazu beze změny, nezvládá psaní tužkou, na mobilu, počítači, podepíše se jen, když mu někdo pevně zasune tužku do dlaně, víc nezvládne“ bylo rozhodnutí odvolacího orgánu zamítavé, neboť posudková komise „dovozovala schopnost pomocí adaptačních mechanismů použít tužku/propisku a napsat krátký vzkaz“.

Díky spolupráci s externí právní specialistkou Mgr. Radkou Pešlovou pomohla CZEPA klientovi sepsat žalobu. Čas plynul, ale soud rozhodl ve prospěch klienta, lékařská posudková služba musela opětovně zpracovat nové posouzení, ve kterém buď podá nezvratné důkazy o správnosti svého původního posouzení, nebo změní názor a uzná chybu. 

Až v květnu 2021 Vojta z MPSV obdržel nové rozhodnutí. V něm je uvedeno uznání, že zvýšení příspěvku na péči ve stupni IV. náleží od února 2019, doba platnosti posudku je stanovena trvale. Děkujeme Mgr. Radce Pešlové za vynikající odbornou spolupráci.

Vojta k celkové spolupráci uvedl: 

„Na úvod bych chtěl krátce zmínit, že jsem o zvýšení příspěvku na péči ze stupně III. na nejvyšší stupeň IV. žádal na základě toho, že vzhledem k mému zdravotnímu stavu (míře postižení) mám dle platné a současné legislativy na IV. stupeň nárok. Znám se s mnoha vozíčkáři, kteří mají téměř stejné a srovnatelné postižení horních končetin jako já a IV. stupeň PnP mají přiznaný a pobírají ho ihned od jejich úrazu.

Je nepochopitelné, smutné, nespravedlivé a vlastně i nezákonné (vycházím z pravomocného rozhodnutí soudu), že aby člověk dosáhnul na nejvyšší stupeň, musí absolvovat nesmyslnou, byrokratickou a nakonec neúspěšnou anabázi s ÚP a MPSV a následně si spravedlnost, a to na co má právo, regulérně “vysoudit“. Toto vše trvající skoro dva a půl roku a po celou dobu s nejistým výsledkem. Když si vypůjčím slova klasika, „Je cosi shnilého ve státě českém“… a už hodně dlouho bohužel. A potřebná změna, která by eliminovala tyto a další nesmyslné postupy, měla už dávno přijít z nejvyšších pater, kde to mají v kompetenci….

Už jen proto jsem vděčný a je štěstí, že tu mám zároveň možnost (a nejen já), obrátit se v takovýchto situacích na organizaci CZEPA a požádat je o pomoc, spolupráci, radu či informace. Jsou to profesionálové v oboru, vím a jsem si jistý, že bez jejich zcela zásadní pomoci, bych na přiznání IV. stupně dosáhnul obtížně a zda vůbec. Pomoc a spolupráce v rámci CZEPA zejm. s Bc. Hankou Sixtovou a Mgr. Radkou Pešlovou je, byla a určitě bude i v budoucnu výborná. Už dávno vím, že v CZEPA působí lidé, kteří se snaží navzdory různým komplikacím apod. zorientovat se v neustále měnícím prostředí legislativy, jsou to schopní odborníci na svých místech a tím zásadně pomáhají lidem, jako jsem já.

Všem patří to největší poděkování a uznání.“