Pomohli jsme… se snížením spoluúčasti příspěvku na ruční řízení

Příspěvek na úpravu automobilu

Zdroj foto: Andreas Lischka z Pixabay 

Jestliže osoba nemá dostatek finančních prostředků, může požádat Úřad práce o nížení spoluúčasti příspěvku na zvláštní pomůcku. Spoluúčast může být snížena až na částku 1000 Kč. Co když ale ÚP rozhodne jinak?

Paní Eva měla úraz, po kterém se již více než patnáct let pohybuje na vozíku. Bez auta se neobejde, řídit ho může jen s ručním řízením. Příspěvek na koupi auta od Úřadu práce dostala, v červnu 2020 požádala také o příspěvek na zvláštní pomůcku – dodatečné úpravy motorového vozidla, na ruční řízení automobilu. Protože je aktuálně bez zaměstnání, žije jen z invalidního důchodu, bydlení jí dočasně pomáhá financovat rodina, požádala současně, dle možností zákona, o snížení spoluúčasti příspěvku.

Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením (č. 329/2011 Sb.) u pomůcek, jejichž cena je vyšší než 10 000 Kč, stanovuje spoluúčast žadatele ve výši 10% z ceny zvláštní pomůcky. „Jestliže osoba nemá dostatek finančních prostředků ke spoluúčasti, krajská pobočka Úřadu práce s přihlédnutím k míře využívání zvláštní pomůcky, k příjmu osoby a příjmu osob s ní společně posuzovaných podle zákona o životním a existenčním minimu určí nižší výši spoluúčasti, minimálně však 1000 Kč.“

Úřad práce se k žádosti paní Evy vyjádřil po 9 měsících. V březnu 2021 vydal rozhodnutí, ve kterém sice příspěvek přiznal, ale i přes podanou žádost o snížení spoluúčasti bez bližšího odůvodnění zachoval spoluúčast ve výši 10% ceny pomůcky. Paní Eva se proto obrátila o pomoc na asociaci CZEPA, sociální pracovnice konzultovala podání odvolání.
 

O odvolání rozhoduje Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV). To v květnu 2021 vydalo rozhodnutí, kterým zrušilo rozhodnutí ÚP a záležitost vrátilo úřadu k novému projednání. MPSV uznalo, že „řádné odůvodnění je nedílnou součástí rozhodnutí, bez něhož výroková část nemůže sama o sobě obstát“.

Úřad práce rozhodl znovu. V druhém rozhodnutí sice vyhověl žádosti o snížení spoluúčasti, ale na částku, jejíž výpočet opět neměl žádné zdůvodnění a která nebyla nejnižší, kterou zákon umožňuje. S ohledem na finanční možnosti klientky se sociální pracovnice CZEPA spojila s externí právničkou Mgr. Radkou Pešlovou, která pomohla rozvinout argumentaci pro druhé odvolání.

Druhé rozhodnutí MPSV ČR o odvolání v srpnu 2021 řádně zvážilo příjmy klientky, vysokou míru využití pomůcky (bez ručního řízení není schopna automobil užívat). „S přihlédnutím k míře využívání zvláštní pomůcky a k příjmu osoby podle zákona o životním a existenčním minimu byla stanovena nižší míra spoluúčasti ve výši 1 000 Kč.“

Paní Eva po více než roce úředních řízení a dvou odvoláních dosáhla požadovaného výsledku, na němž se v rámci zastupování podílely obě sociální pracovnice CZEPA i externí právní specialistka. „Už jsem byla zoufalá, byla jsem na dně, ale nechtěla jsem to vzdát… Ještě jednou vám všem moc děkuji, samozřejmě velice i paní advokátce, díky vám se to nakonec povedlo.“