Pomohli jsme… zvrátit nesprávné úřední rozhodnutí

Pomohli jsme… zvrátit nesprávné úřední rozhodnutí

zdroj foto: archiv Martiny Henrichové

Jmenuji se Martina Henrichová, jsem na vozíku od roku 2013 s diagnózou kvadruplegie. Od počátku pobírám příspěvek na péči ve IV. stupni závislosti. Během osmi let, kdy jsem na vozíku, dvakrát došlo k opětovnému posouzení, vždy na IV. stupeň. Při posledním posuzování v červenci roku 2021 mi však krajská pobočka úřadu práce v Plzni příspěvek snížila ze IV. stupně závislosti na III. stupeň a příspěvek na péči z 19 200,- na 12 800,- Kč.“

Martina se proto hned obrátila s prosbou o pomoc na sociální pracovnice CZEPA. Stejně jako v mnoha jiných klientských případech lékařská posudková služba „odebrala“ uznání potřeby pomoci při základní životní potřebě „komunikace“. Úřad práce následně rozhodl o snížení příspěvku.

Může za to covid?

V době pandemie bylo všechno jinak… I pracovníci úřadů práce v rámci prevence zhoršení epidemiologické situace nedocházeli na sociální šetření ke klientům domů. Místo osobního šetření úřad posílal mnohastránkový formulář pro „samošetření“, který vyplňovala klientka jen se svou pečující osobou.

Martina situaci zpětně hodnotí: „Domnívám se, že došlo k nedorozumění, protože jsme s matkou pouze vyplňovaly dotazník, který nebyl příliš podrobný, a možná jsme tedy podaly neúplné informace. Kdyby byl zaměstnanec úřadu práce posuzování přítomen, jasně by viděl, že nezvládám bez pomoci druhé osoby a speciálních pomůcek vytvářet rukou psanou krátkou zprávu a používat běžné komunikační prostředky (počítač, mobilní telefon), což jsou body nutné pro zvládání životní potřeby komunikace.“

Zdravotní stav posuzuje lékař

Sociální šetření je ale jen částí podkladů pro vypracování posudku. Zásadní je zdravotní dokumentace, dokládající zdravotní stav klienta.

„Z mojí diagnózy samotné je navíc jasné, že můj stav je nevratný –  není zde tedy žádná možnost zlepšeni, naopak i přiložené lékařské zprávy dokládaly zhoršení zdravotního stavu.“, uvedla Martina.

15 dní na zvrácení rozhodnutí

Odvolací lhůta proti rozhodnutí o snížení příspěvku na péči činí 15 kalendářních dnů. Během nich je třeba porozumět, s jakými podklady je třeba pracovat, proč ke snížení došlo a co je možné pro nápravu učinit. Zvážit oprávněnost dalších kroků, v plném rozsahu umět pojmenovat pomoc, která je poskytována, hledat podporu u odborníků, připravit podklady pro obhajobu svých práv.

Martina využila bezplatnou službu odborného sociálního poradenství asociace: „Ihned po snížení příspěvku jsem se obrátila na asociaci CZEPA, jejíž členkou jsem již několik let, aby mi pomohla s odvoláním proti tomuto rozhodnutí. Její pracovnice mi poradily nejen, jak odvolání vypracovat a jak postupovat, ale zejména mi sepsaly podpůrné vyjádření, které jsem k dokumentaci přidala.“

Dobrá spolupráce – dobrá zpráva

V říjnu 2021 nám Martina napsala: „Naštěstí po třech měsících Ministerstvo práce a sociálních věcí rozhodlo o navrácení na původní stupeň závislosti IV. a výši příspěvku 19 200,-. Jsem si jistá, že odborné stanovisko CZEPA mělo při kladném posouzení věci velký vliv. Nejvíce mi v tomto ohledu pomohla sociální pracovnice asociace CZEPA, paní Monika Kupková. Zejména bych chtěla vyzdvihnout ochotu a rychlost, s níž se celé věci ujala. Výrazně pak pomohlo také odborné stanovisko specialistky na spinální problematiku paní Zdeňky Faltýnkové. Chtěla bych tímto oběma zmíněným dámám a celé organizaci moc poděkovat za to, s jakým odhodláním a ochotou bojují za práva svých klientů.“