Zdražování sociálních služeb bez finanční kompenzace je nehumánní

Zdražování sociálních služeb bez finanční kompenzace je nehumánní

CZEPA v zájmu svých klientů (17 tis. osob ochrnutých po poranění míchy v ČR) žádá MPSV, aby v případě zdražení sociálních služeb okamžitě valorizovalo příspěvek na péči z těchto důvodů:

👉 úbytek měsíčně o 18 hodin péče u lidí ve IV. stupni příspěvku – další propad životní úrovně nejzranitelnější a nejvíce nemohoucí skupiny obyvatel

👉 argument zvyšování invalidních důchodů je irelevantní, ten slouží k jiných účelům (nájem a energie, strava, léky, doprava atd.), navíc dle statistické ročenky ČSSZ za rok 2021:

• 59,9 % poživatelů nedosahovalo výše průměrného invalidního důchodu – tj. 13 422 Kč

• 73,4 % poživatelů nedosahovalo svým důchodem výše minimální mzdy – tj. 15 200 Kč

👉 úpravu cen sociálních služeb aktivně podporuje Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR. Tato asociace však zastupuje zájmy především poskytovatelů pobytových sociálních služeb (65 tis. klientů, ne však zájmy uživatelů v domácím prostředí (80 000 klientů závislé na péči druhých – ve III. a IV. stupni PnP)

👉 finanční hodnota 18hodinové péče (tj. osoba ve IV. stupni) při zvýšení limitů sazby sociálních služeb:

155 Kč / hod. × 18 hodin péče × 30 dní = 83 700 Kč / měsíčně náklady na plnou péči. Rodinní pečující již nyní plně „dofinancovávají“ nezbytnou péči. Po plánovaném zvýšení cen budou rodinní pečující nadále odměněni maximálně příspěvkem na péči ve výši 19 200 Kč za vysoce odbornou péči.

👉 snížená koupěschopnost příspěvku na péči povede k zátěži zdravotního systému, např. léčba dekubitů.

‼️ Finanční podpora lidí se zdravotním postižním v České republice je dlouhodobě alarmující. ‼️

Očekáváme, že stát bude pružně a exponenciálně kompenzovat nezbytnou potřebu primární péče, ne naopak. Tento tah bez finanční kompenzace je nepřijatelný, nesolidární, nespravedlivý a je v nesouladu s dalšími principy sociální politiky.

Budeme rádi za sdílení. Ať se informace dostanou k těm, kteří rozhodují o Vaší životní úrovni.

Více info viz: https://www.novinky.cz/clanek/domaci-socialni-sluzby-maji-od-ledna-zdrazit-40413200

Ilustrační foto: Unsplash.com

Dokumentace CZEPA k danému tématu