Nehumánní zdražení sociálních služeb

CZEPA opakovaně protestuje proti zdražování sociálních služeb, jakou je i asistenční služba.

Tisková zpráva, Česká asociace paraplegiků – CZEPA, z.s., Praha

Lidem odkázaným na osobní asistenci hrozí výrazné zhoršení kvality života. Od ledna příštího roku MPSV ČR v novele vyhlášky č. 505/2006 Sb., která určuje maximální ceny za sociální služby, mimo jiné navrhlo zvýšení ceny o 20 Kč za hodinu osobní asistence a pečovatelské služby ze současných 135 Kč na 155 Kč. V letošním roce 2022 je to ze strany MPSV ČR již druhé navržené zvýšení maximálních limitů cen sociálních služeb.

„Zdražování sociálních služeb bez finanční kompenzace je nehumánní, nesolidární, nespravedlivé a je v nesouladu s principy sociální politiky. Okolní státy (nejen Německo a Rakousko, ale dokonce i Slovensko) mají příspěvek na péči v nejvyšším stupni ve výši 40–50 tisíc Kč. Finanční podpora lidí s potřebou asistenčních služeb v České republice je dlouhodobě alarmující a očekáváme, že stát bude pružně a exponenciálně kompenzovat nezbytnou potřebu primární péče, ne naopak,“ uvedla Alena Jančíková, ředitelka České asociace paraplegiků – CZEPA, z.s.

Příspěvek na péči se ale nezvyšuje…

Člověk s nejtěžším zdravotním postižením, například ochrnutý od krku dolů, který se sám nenají, nenapije, neumyje, neoblékne, nevyprázdní ani se sám nevysmrká, zkrátka je plně závislý na pomoci dalších osob, má přiznaný příspěvek na péči ve IV. stupni, který zaručuje každý měsíc částku 19 200 Kč. Z této částky si hradí každodenní osobní asistenci, která však při limitovaných cenách stačí na necelých 5 hodin denně. Pokud se cena péče zvyšuje a příspěvek na péči zůstává ve stejné výši, logicky si potřebná osoba může koupit méně hodin péče. Více podrobností v našem článku na partnerském webu Vozejkov.cz.

Důchody se valorizují, tak co chcete?

Valorizace důchodů reaguje na zvýšení cen bydlení, energií, potravin a dalších složek. Ze statistik České správy sociálního zabezpečení za rok 2021 vyplývá, že u invalidních důchodců III. stupně (dříve plný invalidní důchod) 60 % osob svým důchodem nedosahuje výše průměrného invalidního důchodu a více než 73 % osob svým důchodem nedosahuje výše minimální mzdy. Důchod ani po zvýšení obvykle neumožňuje dofinancování potřebné péče. Invalidní důchod je pak je zdroj příjmů nahrazující mzdu, který je určen na financování nájemného, služeb, potravin atd.

Reálný příběh s reálnými důsledky

Jan má ochrnuté celé tělo, hýbe jen hlavou. Od probuzení ráno do usnutí večer potřebuje 18 hodin péče. Po příslušné novelizaci od ledna 2023 by si mohl koupit jen 4 hodiny péče z potřebných 18. Aby byla jeho potřeba péče zajištěna, potřeboval by naopak již dnes každý měsíc z vlastních zdrojů doplácet téměř 55 000 Kč. Jeho staří rodiče se zatím na péči podílejí, ale nebude to možné donekonečna. Co pak – půjde ve svých 35 letech do ústavu?

CZEPA argumentuje, že

  • valorizace příspěvku na péči není připravována v souladu s plánovaným zdražením sociálních služeb od ledna 2023, kdy má ke zdražení služeb dojít;
  • při zdražení služeb si lidé s těžkým zdravotním postižením zakoupí až o 18 hodin péče v měsíci méně – budou muset omezit své primární potřeby;
  • opět se jedná „o nás bez nás“ – stejně jako na počátku roku 2022, MPSV ČR podléhá tlaku některých poskytovatelů pobytových sociálních služeb.

CZEPA dále

  • podala oficiální připomínky směrem k MPSV ČR;
  • požaduje, aby zvýšení cen za přímou péči osobní asistence a pečovatelské služby nebylo požadováno dříve, než bude adekvátně valorizován příspěvek na péči.

Více souvislostí k dané problematice

Kontakt

Alena Jančíková
ředitelka CZEPA
tel. č.: 608 124 252
e-mail: jancikova@czepa.cz