Setkání expertní skupiny sociálních pracovníků

Výměna informací, sdílení zkušeností, příkladů dobré praxe i precedentních kauz. To jsou příležitosti pravidelných setkání sociálních a zdravotně-sociálních pracovníků spinálních jednotek nemocnic, spinálních rehabilitačních jednotek rehabilitačních ústavů a neziskových organizací, které svými službami podporují klienty s poškozením míchy.

V pořadí již 18. setkání se zúčastnilo 17 pracovnic a pracovníků z 11 pracovišť (FN Motol, FN Brno, FN Ostrava, RÚ Kladruby, RÚ Hrabyně, HOL Luže-Košumberk, Centrum Paraple, ParaCENTRUM Fenix, Liga vozíčkářů, HC Křižovatka a asociace CZEPA).

Účastníci projednali témata:

  • Novinky na jednotlivých pracovištích členů expertní skupiny
  • Legislativní novinky – zejména novela zákona o sociálních službách, přínosy a rizika pro uživatele sociálních služeb/klienty
  • Mapování bezbariérové přístupnosti azylových domů a ubytoven
  • Mapování kazuistik nízkopříjmových osob se zdravotním postižením, které jsou ohroženi ztrátou bydlení
  • Aktuální informace, novinky a zkušenosti v tématu podpory ukrajinských válečných uprchlíků se zdravotním postižením
  • Podání žádosti o invalidní důchod vs. žádost o prodloužení nemocenské
  • Precedentní kazuistiky z oblasti dávek pro osoby se zdravotním postižením
  • Možnosti nadační podpory osob se zdravotním postižením.

Iniciátorem vzniku a setkávání členů Expertní skupiny v sociální oblasti pro osoby s poškozením míchy je od roku 2014 asociace CZEPA. Za podporu projektu děkujeme Úřadu vlády ČR.

Autorka textu: Hana Sixtová, sociální pracovnice CZEPA

Ilustrační obrázek: Pixabay.com