Lidé na ulici se pořád ptají, proč jsme na vozíku

Ředitelka CZEPA Alena Jančíková byla jedním ze dvou hostů podcastu Fóra dárců. Důrazně se v něm mimo jiné vymezila vůči neustálému dotazování mnohých lidí u nás na to, proč jsou vozíčkáři na vozíku a co že se jim to vlastně stalo. Takovéto dotazy jsou nejen nekorektní, ale nesmírně neslušné. V zahraničí se s ničím takovým nesetkala. Ozřejmila ale také i to, že bezbariérovost není jen možnost se dopravit z místa na místo, ale že její součástí je i bezproblémový přístup např. na bezbariérové toalety, což je u nás bohužel mnohdy stále sci-fi. Více se dozvíte přímo v podcastu.

Hosté: Alena Jančíková, ředitelka CZEPA, a Petr Kazda, ředitel Nadace Partnerství

Rozhovor vedla: Barbora Kroužková z České televize.

Témata: Jak CZEPA pomáhá a na co vše se v rámci její pomoci zaměřuje. Kde vidí nutné společenské a legislativní změny. A jakým největším problémům čelí lidé s tělesným postižením v Česku? Co vše Nadace Partnerství aktuálně dělá a co je její hlavní oblastí pomoci. Co vše se již Nadaci Partnerství podařilo a kam se chce dále posouvat. A jak obě organizace vnímají aktuální situaci v neziskové oblasti a v oblasti charity u nás.

Odkaz na Spotify: https://open.spotify.com/episode/0LQI2hISiiQM4MeY9gVllJ

Fórum dárců je jediný celorepublikový spolek zastřešující dárce v České republice. Na budování a rozvoji prostředí pro dárcovství pracuje Fórum dárců úspěšně již více než 25 let, od roku 1997. Při Fóru dárců se vyprofilovala Asociace nadacíAsociace nadačních fondů  a Asociace firemních nadací a fondů, které sdružují šest desítek členů.