Historie

1990

 • Byl založen Svaz paraplegiků. Cílem je hájení práv lidí ochrnutých po poškození míchy. V prvních letech činnost zajišťovali členové sdružení – dobrovolníci.

1994

 • Svaz paraplegiků s pomocí pana Zdeňka Svěráka otevřel centrum informací a pomoci – Centrum Paraple. V roce 1998 získává Svaz paraplegiků budovu Centra Paraple do svého vlastnictví. 

1995

 • Svaz paraplegiků – Centrum Paraple začal vydávat publikace, VHS (později DVD) pro osoby s poškozením páteře a míchy a jejich blízké.

Podíl Svazu paraplegiků na zlepšení úrovně zdravotní péče

V České republice chyběl spinální systém, mnoho let fungovalo pouze jediné odborné pracoviště – Spinální jednotka při Úrazové nemocnice v Brně. Mnoho lidí s poškozením míchy v té době zažívalo zbytečné strasti při léčení v zařízeních pro běžné pacienty s méně závažnými problémy. Chyběla další odborná pracoviště, technické vybavení i odborná osvěta profesionálů. Důsledky často již nešly napravit a končily mnohokrát i smrtí pacienta. Právo na poskytování léčebné a rehabilitační péče v souladu s nejnovějšími poznatky medicíny, psychologie a etiky považuje Svaz paraplegiků za jedno z významných práv lidí po poranění míchy. Od svého vzniku usiluje o zlepšení úrovně zdravotní péče o občany po poranění míchy a o přijetí koncepce jejich léčení.

1994–1998

 • Svaz paraplegiků pořádal s podporou Ministerstva zdravotnictví ČR a skupiny zahraničních paraplegiologů odborné semináře na téma „Paraplegie, tetraplegie – léčení a rehabilitace“.

1996–2004

 • Svaz paraplegiků usiloval o přijetí spinálního programu a otevření tří nových spinálních jednotek – center pro léčení pacientů po poranění míchy v prvních týdnech po úrazu.

2002–2003

 • Ministerstvo zdravotnictví rozhodlo, že v tomto období budou otevřeny tři nové spinální jednotky a to v Ostravě, v Liberci a v Praze – Motole.

2004

 • Svaz paraplegiků – Centrum Paraple inicioval a uskutečnil společné setkání zástupců spinálních jednotek, rehabilitačních ústavů, na kterém dochází k založení Paraplegiologického fóra – skupiny zdravotnických odborníků při občanském sdružení Svazu paraplegiků.

2007

 • Paraplegiologické fórum se odštěpilo od Svazu paraplegiků a pod Českou lékařskou společností JEP byla ustavena nová odborná společnost – Česká společnost pro míšní léze.

2009

 • Pan Zdeněk Svěrák (prezident správní rady Centra Paraple) navrhl transformaci Centra Paraple do právní formy obecně prospěšné společnosti.

2010

 • Příprava na transformaci Centra Paraple a jeho oddělení od Svazu paraplegiků, v červenci 2010 schválila mimořádná Valná hromada založení obecně prospěšné společnosti dvěma zakladateli – Zdeňkem Svěrákem a Svazem paraplegiků. 

Od 12. 7. 2010

Svaz paraplegiků (již bez organizační jednotky Centrum Paraple) pokračoval v činnosti ve formě občanského sdružení a připravuje nové strategické cíle v činnosti ve prospěch lidí ochrnutých po poškození páteře a míchy. Po transformaci Centra Paraple na samostatnou organizaci (o. p. s.). Od července roku 2010 začala obnova činnosti Svazu paraplegiků.

2011

 • Svaz paraplegiků se začal naplno věnovat své hlavní činnosti, a to hájení práv a zájmů lidí po poškození míchy v celé České republice a podpoře těchto lidí v regionech. Asociace navazuje svými projekty na péči zdravotnických a rehabilitačních zařízení a doplňuje jejich činnost.
 • Přejmenování Svazu paraplegiků na Českou asociaci paraplegiků – CZEPA, o. s. (na základě rozhodnutí Valné hromady).

2012

 • Vytvořena kampaň NeOdhalení. Světově uznávaný fotograf Robert Vano, vytvořil černobílé fotografie mužů a žen, ochrnutých po poškození míchy.

2013

 • Spuštěna aplikace VozejkMap, mapující bezbariérová místa a trasy.
 • Založen charitativní secondhand Hvězdný bazar, který se stal tréninkovým pracovištěm osob s poraněním míchy.

2014

 • Občanské sdružení Česká asociace paraplegiků – CZEPA transformováno na zapsaný spolek.
 • Vznikl preventivní program BanalFatal!, který se svým edukačním seminářem navštěvuje školy po celé ČR.
 • Vznikla Expertní skupina v sociální oblasti pro osoby s poškozením míchy, která pořádá pravidelná setkání a vyvíjí činnost v oblasti legislativy.

2016

 • Zahájen projekt Startovací bydlení, díky kterému mohou až jeden rok klienti po poškození míchy žít v jednom z pěti bezbariérových bytů v Praze.

2018

 • Vznik služby Peer mentoring – zkušení vozíčkáři provázejí lidi po poranění míchy v nové těžké životní situaci.