Informační materiály

Brožura nabízí orientační přehled, na kterém úřadě či instituci můžete hledat rozličnou pomoc. Přináší informace o tom, co si kde můžete vyřídit a stručné popisy k jednotlivým příspěvkům, dávkám a službám. Brožura je určena pro všechny, kteří se potřebují zorientovat v sociálním systému pro osoby se zdravotním postižením.

Rok vydání 2022

DÁVKY A VÝHODY PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Nabízíme základní informace, které se týkají těchto oblastí:

 • příspěvek na mobilitu
 • příspěvek na zvláštní pomůcku (vč. příspěvku na koupi motorového vozidla)
 • výčet pomůcek, na které je možné získat příspěvek
 • výčet zdravotních postižení, odůvodňujících přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku
 • průkaz osoby se zdravotním postižením (tzv. ZTP/P)
 • parkovací průkaz 
 • další výhody

Aktualizace leden 2023

PŘÍSPĚVEK NA PÉČI

Problematika příspěvku na péči obsahuje zejména tyto oblasti:

 • kde se žádá, kdo má nárok
 • stupně závislosti
 • výše příspěvku
 • vymezení základních životních potřeb
 • povinnosti příjemce příspěvku
 • nevyplácení příspěvku

Aktualizace leden 2024

NADACE

Komu, na co a za jakých podmínek bude poskytnuta podpora je zcela v kompetenci nadací a nadačních fondů a tyto informace se mohou v průběhu času měnit. Nabízíme vám soupis nadací, o kterých víme. Bližší podmínky doporučujeme ověřit přímo na internetových stránkách jednotlivých subjektů. Pokud zjistíte změnu, budeme rádi za upozornění, děkujeme. Současně nabízíme vzor žádosti (který je samozřejmě třeba individuálně upravit).

Aktualizace březen 2024

VIDEA K TÉMATU ŽIVOTA S PORANĚNÍM MÍCHY

Pomohou vám zorientovat se v problematice, přinesou informace a inspiraci pro zvládnutí nelehké životní situace.

 • bydlení
 • vyprazdňování
 • dekubity

Aktualizace duben 2024

LETÁK SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ
LETÁK ODŠKODNĚNÍ ÚRAZU