Informační materiály

DÁVKY A VÝHODY PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Nabízíme základní informace, které se týkají těchto oblastí:

 • příspěvek na mobilitu
 • příspěvek na zvláštní pomůcku (vč. příspěvku na koupi motorového vozidla)
 • výčet pomůcek, na které je možné získat příspěvek
 • výčet zdravotních postižení, odůvodňujících přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku
 • průkaz osoby se zdravotním postižením (tzv. ZTP/P)
 • parkovací průkaz 
 • další výhody

Aktualizace k 10. 1. 2018

PŘÍSPĚVEK NA PÉČI

Problematika příspěvku na péči obsahuje zejména tyto oblasti:

 • kde se žádá, kdo má nárok
 • stupně závislosti
 • výše příspěvku
 • vymezení základních životních potřeb
 • povinnosti příjemce příspěvku
 • nevyplácení příspěvku

Aktualizace k 1. 7. 2019

NADACE

Komu, na co a za jakých podmínek bude poskytnuta podpora je zcela v kompetenci nadací a nadačních fondů a tyto informace se mohou v průběhu času měnit. Nabízíme vám soupis nadací, o kterých víme. Bližší podmínky doporučujeme ověřit přímo na internetových stránkách jednotlivých subjektů. 

Pokud zjistíte změnu, budeme rádi za upozornění, děkujeme.

Současně nabízíme vzor žádosti (který je samozřejmě třeba individuálně upravit).

Aktualizace 26. 7. 2019

PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ OZP

Informační leták o možnostech pracovního uplatnění osob se zdravotním postižením obsahuje témata:

 • vznik a zánik pracovního poměru
 • registrace na Úřadu práce
 • výdělečná činnost OZP
 • zaměstnávání OZP
 • podnikání OZP
 • náhradní plnění
 • slevy na dani

Aktualizace k 25. 1. 2019

MOŽNOSTI PODPORY ÚŘADU PRÁCE PŘI HLEDÁNÍ PRACOVNÍHO UPLATNĚNÍ

Invalidita třetího stupně není překážkou pro registraci na Úřadu práce a podání žádosti o zprostředkování zaměstnání.

Aktualizace k 25. 1. 2019

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA

Základní a stručné informace o možnosti čerpat příspěvky z titulu státní sociální podpory.

 • přídavek na dítě
 • příspěvek na bydlení
 • porodné
 • rodičovský příspěvek
 • pohřebné

Aktualizace 25. 1. 2019

HMOTNÁ NOUZE

Základní a stručné informace o možnosti čerpat příspěvky z titulu hmotné nouze.

 • příspěvek na živobytí
 • doplatek na bydlení
 • mimořádná okamžitá pomoc

Aktualizace 25. 1. 2019