Pomohli jsme… poskytovat kvalitní služby a hájit práva lidí s poraněním míchy

Pomohli jsme

Asociace CZEPA poskytuje celou řadu služeb. Navíc systémově hájí práva celé komunity.

Lidí s poškozením míchy přibývá každý rok několik stovek. Jde o silnou komunitu osob, které se pohybují na vozíku a řeší mnoho obtíží ve zdravotní a sociální oblasti, se zajištěním kompenzačních pomůcek, se získáním informací, zapojením do pracovního procesu i s aktivitami běžného života. Asociace CZEPA se nabízí jako partnerská podpora s celou řadou konkrétních služeb, jako například:

Odborné poradenské služby a podpora zkušených

Sociální pracovnice CZEPA nabízejí bezplatné odborné sociální poradenství, velmi často při řešení zajištění sociálních dávek pro osoby se zdravotním postižením či při hledání kontaktů na potřebné služby. Individuální obranu práv mohou sociální pracovnice konzultovat ve prospěch klienta s právničkou – specialistkou na sociální právo či s advokátní kanceláří, která se specializuje na odškodnění úrazů. Novinkou roku 2021 mezi poradenskými službami pro klienty je možná podpora psychologa.

Spinální specialistka se intenzivně věnuje prevenci zdravotních komplikací, zejména v souvislosti se správným sezením, dále konzultuje výběr kompenzačních pomůcek, bezbariérové úpravy prostředí a jiná témata.

Tým zkušených a vyškolených vozíčkářů – žen a mužů s poškozením míchy – v rámci sociální rehabilitace „peer mentoring“ nabízí podporu lidem, kteří se na změnu zdravotního stavu teprve adaptují či řeší zásadní změny v průběhu života, a jejich blízkým.

Poradenské služby CZEPA poskytuje také prostřednictvím pravidelných webinářů na různá témata.

Sdílení informací

Každý něco užitečného ví, těžce nabyté zkušenosti je vhodné sdílet. Proto CZEPA provozuje projekt komunitního portálu Vozejkov.cz a mapy/aplikace bezbariérových míst VozejkMap.cz, jichž aktuálně nabízíme více než 13 000. Asociace CZEPA svým členům pravidelně každý měsíc zasílá elektronický informační zpravodaj Newsletter.

Půjčování pomůcek

Kdo po poranění míchy odchází z prvního pobytu v rehabilitačním ústavu, často má vlastní vozík teprve ve výrobě, obvykle čeká i na svůj sedací polštář. CZEPA tak mnoha lidem pomáhá v dočasném zapůjčení základních pomůcek, mezi kterými například vozíky, zádové opěrky a sedací polštáře jsou.

Zkuste sehnat na zápůjčku auto s ručním řízením. Možnosti jsou velmi omezené, ale CZEPA může díky spolupráci se Škoda Auto nabídnout hned dva vozy – jeden s ručním řízením pro paraplegiky, druhý s ručním řízením pro tetraplegiky.

Maminkám, které se pohybují na vozíku a mají malé dítě, nabízíme zapůjčení elektropohonu s dětskou sedačkou. Novinkou roku 2021 je nabídka zapůjčení elektropohonu k mechanickému vozíku, který usnadní pohyb vozíčkářů v terénu.

Podpora bydlení a zaměstnání

Dočasné bydlení při řešení nepříznivé bytové situace osob na vozíku nabízí CZEPA prostřednictvím dvou projektů – Startovací bydlení a Tréninkové bydlení pro tetraplegiky. Sociální pracovnice pak pomáhají při řešení stabilní bytové situace.

Tréninkové zaměstnání na poloviční úvazek v bezbariérovém prostředí nabízí asociace v rámci dvou obchodů Hvězdný bazar.

Spolupráce s odbornou veřejností

Tak jako v historii CZEPA (pod názvem Svaz paraplegiků) usilovala o vznik spinálních jednotek, v aktuálních letech nadále spolupracuje s širokou skupinou odborné veřejnosti. CZEPA je iniciátorem vzniku a pravidelného setkávání expertní skupiny sociálních pracovníků. V listopadu 2021 asociace pořádala celkově 8. multioborovou odbornou konferenci, na které se setkali profesionálové napříč celým spinálním systémem. Průběžně se zástupci asociace setkávají se zástupci neziskových organizací tzv. terciární péče, které poskytují lidem s poškozením míchy a jejich blízkým služby a podporu v průběhu života.

Hájíme práva a zájmy cílové skupiny

Odborní pracovníci asociace CZEPA vnímají potřeby svých klientů – celé cílové skupiny. Ve prospěch celé komunity osob s poškozením míchy usilují o změny podmínek a legislativy.

V průběhu roku 2021 bylo završeno čtyřleté volební období Zdeňky Faltýnkové, specialistky na spinální problematiku, jako členky Pacientské rady – poradního orgánu Ministerstva zdravotnictví. Ve prospěch cílové skupiny spinálních pacientů aktivně vyjednávala řadu změn. Aby mohla nadále bojovat o zlepšení podmínek, nabídla svou kandidaturu na další volební období Pacientské rady.

Vozíčkáři často nemohou zaparkovat na vyhrazených parkovacích místech, protože jsou obsazena automobily bez oprávnění či zneužívající právo užívání parkovací karty. Alena Jančíková, ředitelka CZEPA, několik let vyjednávala se zástupci úřadů, policie i poslanců o změně. Ta přichází od ledna 2022 – za neoprávněné parkování na vyhrazených místech či za zneužívání parkovacího průkazu bude hrozit postih 2 bodů.

Kdo je nejvíce závislý na pomoci druhých, může si v současné době zaplatit z příspěvku na péči maximálně 5 hodin péče. Poslanecký návrh novely zákona o sociálních službách hrozil zdražením služeb, které by snižovalo i tak nízkou dostupnost péče. Zástupkyně asociace opakovaně demonstrovaly proti zdražení služeb a jednaly s poslanci. Vítáme proto senátní zamítnutí tohoto návrhu změny zákona.

Asociace CZEPA je tu pro Vás – ať už potřebujete podporu jako jednotlivec či když „nic nepožadujete, nic nečerpáte“ a jste „jen“ členem komunity. Můžete se na nás obrátit, bojujeme za Vaše zájmy. Neváhejte se na nás obrátit. Kontakt: www.czepa.cz.

Děkujeme za vaše reakce na naše služby:

Chtěl bych poděkovat za možnost využití služby peer mentor, zejména pak mému peerovi Alešovi. Pomohl mi v rozjezdu života na vozíku. Ať už šlo o podněty, co si pořídit nebo jak zvládat pro mě tenkrát neřešitelné situace.“ Radek

„Jsem si jistá, že odborné stanovisko CZEPA mělo při kladném posouzení věci velký vliv. Nejvíce mi v tomto ohledu pomohla sociální pracovnice asociace CZEPA, paní Monika Kupková. Zejména bych chtěla vyzdvihnout ochotu a rychlost, s níž se celé věci ujala. Výrazně pak pomohlo také odborné stanovisko specialistky na spinální problematiku paní Zdeňky Faltýnkové. Chtěla bych tímto oběma zmíněným dámám a celé organizaci moc poděkovat za to, s jakým odhodláním a ochotou bojují za práva svých klientů.“ Martina

„Pracujete s neuvěřitelnou rychlostí, pečlivostí a vždy o krok napřed! Prostě žena na svém místě! Vždy pomůžete a rychle reagujete. Zatím jsem se s nikým takovým nesetkala. Patří Vám obrovské díky! Děkuji za veškeré informace a za možnost Vás kdykoli kontaktovat.“ Šárka

„Startovací bydlení od organizace CZEPA je skvělý projekt, který mi zjednodušil a vlastně i umožnil „návrat do funkčního života“.  Bydlení ve startovacím bytě, který je plně bezbariérový, je pro mě příležitostí a možností naučit se fungovat samostatně.  V Malešicích, kde se byt nachází, je výborná dostupnost MHD, nenáročný terén pro samostatný pohyb na vozíku a dostatečná občanská vybavenost. Pro začínajícího vozíčkáře prostě ideální. Děkuji organizaci CZEPA za vstřícnost, ochotu a veškerou pomoc, se kterou se o své klienty starají.“ Dominika

„Už dávno vím, že v CZEPA působí lidé, kteří se snaží navzdory různým komplikacím apod. zorientovat se v neustále měnícím prostředí legislativy, jsou to schopní odborníci na svých místech a tím zásadně pomáhají lidem, jako jsem já. Všem patří to největší poděkování a uznání.“ Vojta

„Pojišťovna vozík schválila a po 7 měsících vyřizování je syn “mobilní”. Jsem přesvědčena, že bez pomoci paní Faltýnkové by pojišťovna vozík neschválila. Moc děkujeme.“ Iva

„Děkuji moc za pomoc s koupacím vozíkem…. Bez vás bych to asi nezvládla… Konečně něco mi vyšlo.“ Sylvie

„Po asi 2 měsících trvání odvolacího řízení mi přišlo Rozhodnutí, které mi přiznává nárok již na průkaz ZTP/P s tím, že předchozí rozhodnutí byla fatální chyba. Chtěl bych tímto velmi poděkovat za lidskou a odbornou pomoc a součinnost organizaci CZEPA v mém případě, neboť si myslím, že i to mělo na konečný spravedlivý výsledek svůj nezanedbatelný podíl.“ Pavel

„Ještě jednou Vám velmi děkuji. Webinář v podvečerních hodinách, který byl ještě zdarma, mi přinesl mnohem více informací než některá celodenní školení, a o ceně za účast ani nemluvě :-), a především si cením, že byl zaměřen na praktické věci z pohledu klienta, žadatele.“ Petra